Strona główna / Lista aktualności

1 marca - zmiana stawek za przejazd pojazdami kat. 2,3,4,5 / Planowane zmiany w organizacji ruchu

2019.03.01 / 13:15 | Nowości

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków informuje, że od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za przejazd dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5.

Stawka

Taryfa

Kategoria pojazdu

Opis kategorii pojazdu

5 zł

(bez zmian)

1

po zastosowaniu bonifikaty dla motocykli

1

 motocykle

 10 zł

(bez zmian)

1

1

pojazdy samochodowe o dwóch osiach

20 zł

 2

po zastosowaniu bonifikaty

 2

pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami

 20 zł

 2

po zastosowaniu bonifikaty

 3

pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami

 35 zł

 2

 4

pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach   z przyczepami

35 zł

 2

 5

pojazdy niemieszczące się w kategoriach od 1 do 4 i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym

 1 marca zmieniły się także ceny pakietów impulsów dla A4Go i kartA4

dla urządzeń A4Go

Kategoria pojazdu przypisana do urządzenia A4Go

Liczba Impulsów w pakiecie

Rabat

Opłata za 1 pakiet (kwota brutto)

Kategoria 1

20

20,00 zł

180,00 zł

Kategoria 2

20

-

400,00 zł

Kategoria 3

20

-

400,00 zł

Kategoria 4

20

-

700,00 zł

 dla kartA4

Rodzaj karty

Liczba Impulsów w pakiecie

Opłata za 1 pakiet (kwota brutto)

Kategoria 1

20

200,00 zł

Kategoria 2

20

400,00 zł

Kategoria 3

20

400,00 zł

Kategoria 4

20

700,00 zł

Planowane zmiany w organizacji ruchu

Informujemy uprzejmie, iż w okresie pomiędzy 6 - 8 marca, w związku z koniecznością wykonania pilnych prac rozbiórkowych taśmociągu bięgnącego nad autostradą, planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu na obydwu jezdniach autostrady A4 Katowice – Kraków, pomiędzy węzłami Murckowska i Mysłowice. W porze nocnej zamykana będzie jedna jezdnia autostrady pomiędzy km 341 – 343, a ruch będzie się odbywał na drugiej jezdni w obu kierunkach jazdy.

Ponadto wystąpią także krótkotrwałe ok. 20 minutowe całkowite zatrzymania ruchu w obu kierunkach jazdy. W związku z powyższym prosimy planujących podróż koncesyjnym odcinkiem autostrady o wzięcie pod uwagę ww. utrudnień oraz o odpowiednie zaplanowanie podróży. Jednocześnie informujemy, że planowane prace uzależnione są od warunków atmosferycznych w związku z czym, czas ich wykonania może ulec zmianie. Szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.