Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
https://www.autostrada-a4.com.pl/aktualnosci/index/Poszerzenie-Placow-Poboru-Oplat/idn:11
Drukuj grafikę : tak / nie

Lista aktualności

Poszerzenie Placów Poboru Opłat

2012.07.12 / 00:00 | Nowości

Rozpoczeła się rozbudowa Placu Poboru Opłat w Mysłowicach-Brzęczkowicach. Docelowo, wraz z końcem br. na Placu Poboru Opłat w Mysłowicach funkcjonować będzie po dziewięć stanowisk dla każdego kierunku ruchu. W efekcie skróceniu ulegnie czas oczekiwania na przejazd przez bramki. Przedsięwzięcie to wykracza poza zakres inwestycji zapisanych w Umowie Koncesyjnej i realizowane jest z własnych środków koncesjonariusza. Program zwiększenia przepustowości zakłada w kolejnym etapie poszerzenie placu poboru opłat także w Balicach.

Wszelkie prace przy budowie nowych pasów i stanowisk obsługi podróżnych zostaną tak przeprowadzone, aby ich skutki były jak najmniej odczuwalne dla użytkowników autostrady.

Informacje na temat rozbudowy PPO znajdziecie Państwo w materiale filmowym zamieszczonym na stronie http://edroga.tv/drogi-i-mosty/inwestycje/319-rozbudowa-ppo-w-brzeczkowicach-na-a4