Strona główna / Lista aktualności

Poszerzenie Placu Poboru Opłat w Mysłowicach

2012.05.24 / 00:00 | Nowości

Wkrótce rozpoczynie się realizacja kolejnego etapu programu zwiększenia przepustowości placów poboru opłat. Docelowo, wraz z końcem br. na placu poboru opłat w Mysłowicach funkcjonować będzie po dziewięć stanowisk dla każdego kierunku ruchu. W efekcie skróceniu ulegnie czas oczekiwania na przejazd przez bramki. Przedsięwzięcie to wykracza poza zakres inwestycji zapisanych w Umowie Koncesyjnej i realizowane jest z własnych środków koncesjonariusza. Program zwiększenia przepustowości zakłada w kolejnym etapie poszerzenie placu poboru opłat także w Balicach.

Wszelkie prace przy budowie nowych pasów i stanowisk obsługi podróżnych zostaną tak przeprowadzone, aby ich skutki były jak najmniej odczuwalne dla użytkowników autostrady.