Strona główna / Lista aktualności

Prace na A4 Katowice-Kraków/ wymiana nawierzchni jezdni

2019.04.26 / 12:33 | Nowości

NAPRAWA NAWIERZCHNI ORAZ LIKWIDACJA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU MIĘDZY WĘZŁEM BALIN A MOP ZASTAWIE

  • W dniu 26 kwietnia (piątek) od godz. 22:00 do godz. 7:00 następnego dnia (sobota) na jezdni w kierunku Katowic od km 366+300 do km 363+800 (pomiędzy węzłem Balin i MOP Zastawie) wystąpi zawężenie ruchu do jednego pasa.
  • W dniach od 27 kwietnia (sobota) od godz. 7:00 do 28 kwietnia (niedziela) do godzin popołudniowych na jezdni w kierunku Katowic od km 367+100 do km 366+800 oraz od km 365+600 do km 364+600 (pomiędzy węzłem Balin i MOP Zastawie) wystąpi zawężenie ruchu do jednego pasa.

W rejonie prowadzonych robót ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.

NAPRAWA NAWIERZCHNI (USZCZELNIANIE SPĘKAŃ)

Od 29 kwietnia (poniedziałek) do 30 kwietnia (wtorek), od godz. 18.00 do godz. 24.00  na jezdni w kierunku Katowic pomiędzy węzłami Balin i Murckowska wystąpi postępujące zawężenie ruchu do jednego pasa na odcinku o długości ok. 200 m.

W rejonie prowadzonych robót ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.

Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl, na twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI

Informujemy uprzejmie, że 24 kwietnia br. rozpocznie się ostatni etap wymiany nawierzchni autostrady A4 Katowice-Kraków. Inwestycja prowadzona będzie w sprawdzony, możliwie najbardziej przyjazny dla kierowców sposób – na krótkich odcinkach, z zachowaniem dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Remontowi nawierzchni towarzyszyć będą prace związane z poszerzeniem wlotów na place poboru opłat w Mysłowicach i w Balicach.

W pierwszej kolejności prace prowadzone będą na jezdni w kierunku Krakowa, na odcinku o długości 4,10 km między węzłami Chrzanów i Rudno (od km 376 do km 380). Następnie wykonawca robót przeniesie się na odcinek o długości 3,5 km między węzłami Jeleń i Chrzanów (od km  368 do km 372). 7 maja br. rozpocznie się wymiana nawierzchni z poszerzaniem wlotu na plac poboru opłat w Balicach.

  •  od 24 kwietnia (środa) do 26 kwietnia (piątek) od godz. 18.00 do godz. 6.00 na jezdni w kierunku Katowic od km 376 do km 380+600 wystąpi zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku o długości ok. 400 m.
  •  od 26 kwietnia (piątek) do 27 kwietnia (sobota) od godz. 22.00 do godz. 24 na jezdni w kierunku Katowic od km 376 do km 380+600  wystąpi zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku o długości ok. 400m.

W rejonie prowadzonych robót ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Po wprowadzeniu oznakowania tymczasowego przejazd odbywać się będzie dwoma zawężonymi pasami w kierunku Katowic.

MODERNIZACJA ODWODNIENIA na dojeździe i wyjeździe z PPO Balice od strony Krakowa

  •  do 6 maja 2019 utrudnienia na pasie wyłączenia i włączenia na dojeździe do bramek A4Go tj. nr 9 i 10.

NAPRAWA DYLATACJI NA OBIEKCIE MOSTOWYM za węzłem Byczyna w Chrzanowie

  • na jezdni do Katowic (km 365) na odcinku ok. 1500 m ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami. Zakończenie prac w kwietniu 2019 r.

PRACE REMONTOWE NA OBIEKCIE MOSTOWYM między Węzłem Rudno, a Placem Poboru Opłat w Balicach (km 397)

  • do końca lipca 2019 r. dwa zwężone pasy ruchu w obu kierunkach jazdy.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.