Strona główna / Lista aktualności

Światowe Dni Młodzieży - organizacja ruchu na A4 Katowice-Kraków

2016.07.22 / 11:08 | Nowości

Informujemy uprzejmie, że w czasie Światowych Dni Młodzieży w przypadku szczególnie wysokiego natężenia ruchu, powodującego powstanie olbrzymich zatorów na dojeździe do placów poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków oraz w zależności od sytuacji na pozostałych drogach, koncesjonariusz będzie miał możliwość zawieszenia poboru opłat za przejazd w wybranych kierunkach na jednym lub dwóch placach poboru w tj. w Mysłowicach lub w Balicach. Nie oznacza to oczywiście, że szlabany będą podniesione przez cały okres trwania Światowych Dni Młodzieży.

Będziemy bacznie obserwować ruch na ww. odcinku autostrady i elastycznie reagować na to, co się będzie działo. Należy pamiętać, że jeśli chodzi o organizację ruchu w tych dniach, to o niej może zadecydować także policja.

Informujemy ponadto, że na zarządzanym przez nas odcinku autostrady A4 od 23 lipca do 2 sierpnia nie będą prowadzone żadne roboty drogowe – ruch będzie się odbywał dwoma pasami dla każdego kierunku ruchu.

Informację o sytuacji na drogach można uzyskać w punktach informacji drogowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/23/punkty-informacji-drogowej