Strona główna / Lista aktualności

Węzeł Mysłowice - zmiana tymczasowej organizacji ruchu

2016.08.31 / 16:06 | Nowości

Informujemy uprzejmie, że 31 sierpnia  i 2 września planowane jest wprowadzenie zmian w tymczasowej organizacji ruchu w rejonie Węzła Mysłowice.  Zmiany będą miały miejsce w następujących lokalizacjach:

31 sierpnia

  • otwarcie wschodniej jezdni ul. Obrzeżnej Zachodniej po północnej stronie autostrady przy równoczesnym zamknięciu pasa wewnętrznego/ lewego obu jezdni (od obiektu mostowego nad autostradą do ronda włącznie dla strony wschodniej i od skrzyżowania z drogą dojazdową do szybu KWK „Wesoła” do obiektu mostowego nad autostradą dla strony zachodniej). Wewnętrzny pierścień ronda pozostanie zamknięty.

2 września

  • skrócenie zamknięć obu pasów wewnętrznych na obydwu jezdniach ul. Obrzeżnej Zachodniej do 100 m od stron najazdów w kierunku ronda. Wewnętrzny pierścień ronda nadal pozostanie zamknięty.
  • otwarcie łącznicy relacji Kraków – Mysłowice z jednoczesnym zawężeniem jej końcowego odcinka - na długości ok. 200m.

Opisane powyżej zmiany w tymczasowej organizacji ruchu wynikają z zakończenia robót w ramach rozbudowy Węzła Mysłowice i ich ostatecznym odbiorem przez odpowiednie organy administracyjne.