Strona główna / Lista aktualności

Wymiana nawierzchni jezdni/ inne prace - aktualizacja

2017.10.23 / 12:56 | Nowości

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI

Informujemy uprzejmie, że prace związane z wymianą nawierzchni prowadzone są obecnie:

 • na odcinku od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach (od km 341, 6 do km 348,5  tj. na odcinku o długości ok. 7 km). Ruch odbywa się dwoma zwężonymi pasami w każdym kierunku.

UWAGA! W kierunku do Katowic, zjazdy z autostrady na węzłach Mysłowice oraz Murckowska w Katowicach na drogę krajową nr 86 możliwe są tylko z prawego pasa ruchu.

Ukończenie ww. prac planowane jest do końca października 2017 r.

 • na odcinku między węzłem Rudno, a Placem Poboru Opłat w Balicach - zasadnicze prace zostały już zakończone. Ruch w obu kierunkach odbywa się dwoma pasami.

INNE PRACE

 • od 21 do 23 października prace związane z malowaniem oznakowania poziomego
 • 24 października na jezdni w kierunku do Katowic przed węzłem Rudno (km 388) oraz przed węzłem Chrzanów (km 372 i 375) jeden pas ruchu na odcinkach ok. 200 m -   prace utrzymaniowe
 • 24 października na jezdni w kierunku do Katowic za węzłem Rudno (km 380)  oraz na jezdni w kierunku do Krakowa między węzłem Rudno a PPO Balice (km 391) jeden pas ruchu na odcinkach ok. 100 m
 • 24 i 25 października bieżące naprawy nawierzchni na obu jezdniach autostrady.
 • 30 października w porze dziennej planowane jest zamknięcie części jezdni na odc. ok. 200 m w związku z robotami nawierzchniowymi:
 • w km 374+350 na jezdni kier. Kraków,
 • w km od 372+250 do 373+350 na jezdni kier. Katowice,

W rejonie robót ruch będzie się odbywał jednym pasem z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o ostrożną jazdę i zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.

Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl, na twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.

Przebudowa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP)

Informujemy uprzejmie, że PKN Orlen S.A. – operator Miejsc Obsługi Podróżnych ze stacjami paliw przy autostradzie A4 Katowice – Kraków prowadzi prace związane z ich przebudową.

W pierwszej kolejności przebudowie podlegają:

 • MOP Kępnica znajdujący się ok. 12 km za Placem Poboru Opłat w Mysłowicach, kierunek do Krakowa,
 • MOP Zastawie znajdujący się ok. 9 km za węzłem „Chrzanów”, kierunek do Katowic.

Na ww. MOP nadal prowadzona jest sprzedaż paliw. Ograniczone są usługi gastronomiczne i funkcjonowanie sklepu. Zakres usług hotelowych pozostaje bez zmian.