Strona główna / Lista aktualności

Zmiana organizacji ruchu na ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach

2016.03.29 / 09:46 | Nowości

Informujemy uprzejmie, że 30 marca 2016 r. (środa) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Obrzeżnej - Zachodniej w Mysłowicach. Zmiana w organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu pasa wewnętrznego (lewego)  po południowej stronie Węzła Mysłowice. Na tym odcinku ul. Obrzeżnej – Zachodniej prędkość zostanie ograniczona do 60 km/h.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie wprowadzona na potrzeby prac związanych z rozebraniem barier energochłonnych, wykonaniem przejazdu w pasie dzielącym i zabudowaniem masztów oświetlenia ulicznego.

Przewiduje się, że ww. tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca maja 2016 r.