Strona główna / Bezpieczeństwo / Zasady ruchu na autostradzie

Zasady ruchu na autostradzie

  • Prędkość maksymalna:
    •   140 km/h dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t
    •   80 km/h dla pozostałych pojazdów
  • Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju na całym odcinku autostrady z wyjątkiem Miejsc Obsługi Podróżnych i parkingów znajdujących się za Placami Poboru Opłat.
  • Na autostradzie zabronione jest ponadto cofanie i zawracanie pojazdu.