Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Głównym celem Polityki Prywatności jest ochrona prywatności Klientów stron internetowych  www.autostrada-a4.com.pl, www.autostrada-a4.pl oraz www.karta4.pl poprzez zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych.
 2. Sprzedawca będący administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.3 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 j.t., z późn. zm.), w celu prawidłowego dokonywania transakcji sprzedaży KartA4 z Pakietem Impulsów lub Pakietów Impulsów, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionych Klientom formularzach zamówienia. Dane osobowe Klientów przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie:
  • nazwisko i imiona lub nazwa firmy;
  • adres zamieszkania lub pobytu lub siedziba przedsiębiorstwa;
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania (siedziby);  
  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego;
  • adres e-mail.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne. Ich nie udostępnienie uniemożliwi jednak dokonanie zakupu KartA4 z Pakietem Impulsów lub Pakietu Impulsów ze stron internetowych Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji sprzedaży. Każdorazowo Sprzedawca określa dane, które są niezbędne do dokonania ww. transakcji. Inne dane osobowe mogą być przetwarzane za zgodą Klienta, która może być w każdej chwili odwołana.
 5. Sprzedawca ma prawo wykorzystywania danych osobowych Klientów w celach marketingowych, w szczególności do przesyłania informacji handlowych, wyłącznie za ich uprzednią zgodą wyrażoną poprzez odrębną akceptację takiego wykorzystania danych osobowych podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzach zamówienia wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany lub usunięcia.
 7. Sprzedawca jest w posiadaniu adresów IP Klientów oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze strony internetowej www.autostrada-a4.com.pl, www.autostrada-a4.pl oraz www.karta4.pl zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej Usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.
 8. Sprzedawca wykorzystuje informacje zapisane za pomocą „cookies”, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie treści umieszczanych na stronie do potrzeb i zainteresowań Klientów. Wyłączenie „cookies” w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z usług, dostępnych na stronach internetowych
 9. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 10. Przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w ramach działalności Sprzedawcy zostało powierzone IntraCOM Spółka Cywilna Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t., z późn. zm.).
 11. Sprzedawca ma obowiązek udostępniania danych osobowych i adresów IP na żądanie uprawnionych organów.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.autostrada-a4.com.pl., www.autostrad-a4.pl oraz www.karta4.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich publikacji.

Spółka będąca administratorem danych osobowych i przetwarzająca dane osobowe:
Stalexport Autostrada Małopolska Spółka Akcyjna
ul. Piaskowa 20
41-404 Mysłowice