Cennik

Opłaty brutto za poszczególne Pakiety Impulsów od 1 stycznia do 30 września 2020 r.

Kategoria pojazdu przypisana do urządzenia A4Go
Liczba Impulsów w pakiecieOpłata za 1 pakiet
Oszczędzasz

Kategoria 1

20

140 zł

60 zł

Kategoria 2

20

340 zł

60 zł

Kategoria 3

20

340 zł

60 zł

Kategoria 4

20

600 zł

100 zł

Opłaty brutto za wydanie i wysyłkę urządzeń A4Go  i faktur

Tytuł opłatyKwota brutto

kaucja (pobierana także w przypadku wydania nowego urządzenia A4Go)

50 zł

wymiana urządzenia A4Go

0 zł

wysyłka urządzenia A4Go listem poleconym (max. 4 szt)

0 zł

wysyłka urządzenia A4Go kurierem (powyżej 4 szt., dostawa tylko w Polsce)

0 zł

wysyłka wymienionego urządzenia A4Go listem poleconym

0 zł

wysyłka urządzenia A4Go/ faktury kurierem

23 zł

wysyłka faktury listem poleconym 

0 zł