Cennik

 Opłaty brutto za poszczególne Pakiety Impulsów obowiązujące od 1 października 2020 r.

Kategoria pojazdu przypisana do urządzenia A4Go
Liczba Impulsów w pakiecieOpłata za 1 pakiet
Oszczędzasz

Kategoria 1

20

160 zł

80 zł

Kategoria 2

20

340 zł

60 zł

Kategoria 3

20

340 zł

60 zł

Kategoria 4

20

600 zł

100 zł

Opłaty brutto za wydanie i wysyłkę urządzeń A4Go  i faktur

Tytuł opłatyKwota brutto

kaucja (pobierana także w przypadku wydania nowego urządzenia A4Go)

50 zł

wymiana urządzenia A4Go

0 zł

wysyłka urządzenia A4Go listem poleconym (max. 4 szt)

0 zł

wysyłka urządzenia A4Go kurierem - adresat tylko w Polsce (powyżej 4 szt.)*

0 zł

wysyłka wymienionego urządzenia A4Go listem poleconym

0 zł

wysyłka urządzenia A4Go/ faktury kurierem - adresat tylko w Polsce*

23 zł

wysylka faktury listem poleconym 

0 zł

 

* w przypadku wysyłki urządzenia A4Go/ faktury poza teren Polski, wysyłka odbywa się wyłącznie listem poleconym