Strona główna / Opłaty / Kalkulator opłat

Kalkulator opłat

Określ początek i koniec trasy

Katowice

Kraków

koszt: 0,00
Określ kategorię Pojazdu
 • Kategoria 1 motocykle
  motocykle
 • Kategoria 1
  pojazdy samochodowe
  o dwóch osiach
 • Kategoria 2
  pojazdy samochodowe
  o dwóch osiach, z których
  co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami
 • Kategoria 3
  pojazdy samochodowe
  o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których
  co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami
 • Kategoria 4
  pojazdy samochodowe
  o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe
  o trzech osiach
  z przyczepami, i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach
  z przyczepami
 • Kategoria 5
  pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1
  do 4, i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś
  lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym