Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
https://www.autostrada-a4.com.pl/oplaty/oplaty_i_sposoby_wnoszenia_oplat
Drukuj grafikę : tak / nie

Opłaty i sposoby wnoszenia opłat

Opłaty za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków obowiązujące od 1 marca 2017 r.
stawka taryfa kategoria pojazdu

opis kategorii pojazdu

5 zł 1 z rabatem dla motocyklistów 1

motocykle

10 zł 1 1

pojazdy samochodowe o dwóch osiach

18 zł 2 z rabatem 2

pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze,
i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami

3

pojazdy samochodowe o trzech osiach
i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami

30 zł 2 4

pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach,
pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami,
i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami

5

pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4,
i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym

Uwaga!

Powyższe opłaty pobierane są na każdym Placu Poboru Opłat, tj. w Mysłowicach oraz w Balicach i stanowią połowę opłaty za przejazd całym odcinkiem A4 Katowice-Kraków.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 w sprawie wystawiania faktur, rozdz 2 par. 3  określa, że fakturą dokumentującą przejazd autostradą płatną jest bilet jednorazowy, czyli dokument wystawiany przez inkasenta na Placu Poboru Opłat. W związku z powyższym nie są wystawiane dodatkowe faktury VAT.

Autostrada A4 Katowice-Kraków nie jest objęta Krajowym Elektronicznym Systemem Poboru Opłat - viaToll i na tym odcinku autostrady nie mają zastosowania urządzenia pokładowe viaBox i viaAuto. Informacje o opłatach na odcinku A4 Wrocław -Gliwice znajdziecie Państwo na stronie www.viatoll.pl

Sposoby płatności na Placach Poboru Opłat w Mysłowicach i w Balicach:

* prosimy o sprawdzenie w firmie Telepass czy urządzenie będące w Państwa posiadaniu może być wykorzystywane na A4 Katowice-Kraków

Duplikaty paragonów fiskalnych za przejazd A4 Katowice-Kraków wystawiane są na postawie poniższych danych:

  1. Data i godzina wystawienia
  2. Nr kasy (BAE, BGI, CAK - cały numer lub 3 ostatnie cyfry)
  3. Nr wydruku
  4. Forma płatności: gotówka lub karta bankowa (przy płatności kartą także numer karty: cztery pierwsze i cztery ostatnie cyfry)
  5. Kwota brutto paragonu