Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
https://www.autostrada-a4.com.pl/oplaty/system_rejestracji_sprzedazy
Drukuj grafikę : tak / nie

Funkcjonowanie elektronicznego poboru opłat

Funkcjonowanie elektronicznego poboru opłat A4Go

Na A4 Katowice-Kraków funkcjonuje elektroniczny pobór opłat za przejazd. Bez gotówki czy karty, bez otwierania szyby w samochodzie, a docelowo – nawet bez konieczności zatrzymywania pojazdu na bramkach. Elektroniczny pobór opłat to najnowocześniejszy i najprostszy sposób płatności za przejazd autostradą. To znaczna oszczędność czasu, to także nieporównywalna z żadnym innym rozwiązaniem wygoda. Elektroniczny pobór opłat A4Go pozwala również na przejazd z urządzeniami pokładowymi Telepass*.

Zapraszamy do zakupu urządzeń pokładowych A4Go w Punktach Obsługi Klienta i w serwisie

www.karta4go.pl

 

Tylko 50 zł kaucji za urządzenie A4Go i 10% rabatu na każdy przejazd pojazdem kategorii 1

(z wyłączeniem motocykli)

1. Z urządzenia pokładowego A4Go można skorzystać na wszystkch bramkach placów poboru opłat w Mysłowicach i Balicach.

2. Urządzenie pokładowe wystarczy przykleić do szyby zgodnie z dołączoną instrukcją. Przy podjeździe do bramki autostradowej skomunikuje się ono z anteną zainstalowaną na bramce i po weryfikacji kategorii pojazdu szlaban zostanie otwarty.

3. Do każdego urządzenia A4Go przypisana jest wybrana przez Klienta kategoria pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu, ale możliwe jest także przypisanie do jednego urządzenia dwóch kategorii pojazdów i trzech numerów rejestracyjnych. Jedno urządzenie pozwala zatem na przejazd przez place poboru opłat różnymi pojazdami.

4. Do każdego urządzenia pokładowego przypisane są także impulsy. Jeden impuls uprawnia do przejazdu przez jeden plac poboru opłat. Wszystkie transakcje i przejazdy  zapisywane są na koncie Klienta, który może je sprawdzić po zalogowaniu się w serwisie internetowym klienta www.karta4go.pl

5. Elektroniczny pobór opłat jest prowadzony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) na potrzeby ewidencjonowania Klientów, kartA4, urządzeń A4Go, kont Klientów, Impulsów, transakcji, przejazdów przez place poboru opłat (PPO) autostrady A4 Katowice-Kraków, w związku z korzystaniem przez Klientów z kartA4/ urządzeń A4Go.

6. Do określonego rodzaju kartA4/urządzenia A4Go przypisywane są informacje o Impulsach - wyrażonych liczbowo i kwotowo uprawnieniach umożliwiających posiadaczowi karty/ urządzenia A4Go przejazd autostradą, przy czym:

7. W ramach swojego konta Klient posiada dostęp do informacji o:

8. Wykorzystanie Impulsów przez Klienta oraz ich ewidencja będą następowały według poniższych zasad:

9. Termin ważności Pakietu Impulsów wynosi 730 dni od daty nabycia danego Pakietu, przy czym termin ten liczony jest z dokładnością do jednej minuty.

10. Impulsy, których termin ważności upłynął nie uprawniają do przejazdu autostradą i zostają usunięte z Konta przypisanego do określonej karty/urządzenia A4Go w dniu i o godzinie.

11. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do SAM S.A. w przypadku niewykorzystania Impulsów w terminie ich ważności.

12. W przypadku braku wymaganej ilości Impulsów na Koncie, przypisanych do karty lub urządzenia A4Go z uwzględnieniem kategorii pojazdu, Klient jest zobowiązany do skorzystania z innych akceptowanych przez SAM S.A. form regulowania należności za przejazd Autostradą w wysokości obowiązującej stawki dla danej Kategorii pojazdu.

13. W przypadku zmiany stawek opłat za przejazd Autostradą wartość nominalna Impulsów zapisanych na koncie Klienta zostanie przeliczona wg nowych stawek z zachowaniem liczby Impulsów jaka pozostawała do wykorzystania przed datą zmiany stawek.

UWAGA!  W przypadku wadliwego funcjonowania urządzenia pokładowego A4Go jest ono BEZPŁATNIE wymieniane na nowe urządzenie. Prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Klienta:

https://www.autostrada-a4.com.pl/oplaty/kanaly_sprzedazy

Kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Warto wiedzieć - A4Go.pdf 18-06-25 11:08 0,95MB pobierz plik: Warto wiedzieć - A4Go.pdf