Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
https://www.autostrada-a4.com.pl/oplaty/system_rejestracji_transakcji_karta4
Drukuj grafikę : tak / nie

System rejestracji transakcji KartA4

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU REJESTRACJI TRANSAKCJI dla KartA4 i A4Go

1. System jest prowadzony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) na potrzeby ewidencjonowania Klientów, kartA4, urządzeń A4Go, kont Klientów, Impulsów, transakcji, przejazdów przez place poboru opłat (PPO) autostrady A4 Katowice-Kraków, w związku z korzystaniem przez Klientów z kartA4/ urządzeń A4Go.

2. Do określonego rodzaju kartA4/urządzenia A4Go przypisywane są informacje o Impulsach - wyrażonych liczbowo i kwotowo uprawnieniach umożliwiających posiadaczowi karty/ urządzenia A4Go przejazd autostradą, przy czym:

 3. W ramach swojego konta Klient posiada dostęp do informacji o:

4. Wykorzystanie Impulsów przez Klienta oraz ich ewidencja będą następowały według poniższych zasad:

5. Termin ważności Pakietu Impulsów wynosi 730 dni od daty nabycia danego Pakietu, przy czym termin ten liczony jest z dokładnością do jednej minuty.

6. Impulsy, których termin ważności upłynął nie uprawniają do przejazdu autostradą i zostają usunięte z Konta przypisanego do określonej karty/urządzenia A4Go w dniu i o godzinie.

7. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do SAM S.A. w przypadku niewykorzystania Impulsów w terminie ich ważności.

8. W przypadku braku wymaganej ilości Impulsów na Koncie, przypisanych do karty lub urządzenia A4Go z uwzględnieniem kategorii pojazdu, Klient jest zobowiązany do skorzystania z innych akceptowanych przez SAM S.A. form regulowania należności za przejazd Autostradą w wysokości obowiązującej stawki dla danej Kategorii pojazdu.

9. W przypadku zmiany stawek opłat za przejazd Autostradą wartość nominalna Impulsów zapisanych na koncie Klienta zostanie przeliczona wg nowych stawek z zachowaniem liczby Impulsów jaka pozostawała do wykorzystania przed datą zmiany stawek.