Cennik

Opłaty brutto za poszczególne Pakiety Impulsów obowiązujące od 1 października 2020 r.

Rodzaj KartyLiczba Impulsów w pakiecieOpłata za 1 pakiet

Kategoria 1

20

240 zł

Kategoria 2

20

400 zł

Kategoria 3

20

400 zł

Kategoria 4

20

700 zł

Opłaty brutto za wydanie i wysyłkę Kart, duplikatów i faktur

Tytuł opłatyKwota brutto

wydanie Karty

0 zł

wydanie duplikatu Karty

15 zł

wysyłka Karty listem poleconym (max. 4 szt.)

0 zł

wysyłka Kart kurierem - adresat tylko w Polsce (powyżej 4 szt.)*

0 zł

wysyłka duplikatu Karty listem poleconym

0 zł

wysyłka Karty/ duplikatu Karty/ faktury kurierem - adresat tylko w Polsce*

23 zł

wysyłka faktury listem poleconym 

 0 zł

 

* w przypadku wysyłki Karty/ faktury poza teren Polski, wysyłka odbywa się wyłącznie listem poleconym.