Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Cennik

 
Opłaty brutto za pakiety impulsów obowiązujące od 1 października 2021 r.
Rodzaj Karty Liczba impulsów w pakiecie Opłata za 1 pakiet
Kategoria 1
ikonka ikona
20 240 zł
Kategoria 2
ikona ikona ikona
20 440 zł
Kategoria 3
ikona ikona
20 440 zł
Kategoria 4
ikona ikona ikona
20 700 zł
Opłaty brutto za pakiety impulsów, które obowiązywać będą od 4 lipca 2022 r.
Rodzaj Karty Liczba impulsów w pakiecie Opłata za 1 pakiet
Kategoria 1
ikonka ikona
20 260 zł
Kategoria 2
ikona ikona ikona
20 480 zł
Kategoria 3
ikona ikona
20 480 zł
Kategoria 4
ikona ikona ikona
20 800 zł
Opłaty brutto za wydanie i wysyłkę kart, duplikatów i faktur
 Tytuł opłaty  Kwota brutto
wydanie Karty 0 zł
wydanie duplikatu Karty 15 zł
wysyłka Karty listem poleconym (max. 4 szt.) 0 zł
wysyłka Kart kurierem - adresat tylko w Polsce (powyżej 4 szt.)* 0 zł
wysyłka duplikatu Karty listem poleconym 0 zł
wysyłka Karty/ duplikatu Karty/ faktury kurierem - adresat tylko w Polsce* 23 zł
wysyłka faktury listem poleconym 0 zł

* w przypadku wysyłki Karty/ faktury poza teren Polski, wysyłka odbywa się wyłącznie listem poleconym.