Strona główna / Lista aktualności

Prace na A4 Katowice-Kraków

2019.04.05 / 15:04 | Nowości

Informujemy uprzejmie, że w związku z wykonywaniem prac przy naprawie nawierzchni w km 362+500 do 362+000 .

  • w dniach 6.04. (sobota) od godziny 6.00 do 7.04. (niedziela) do godzin nocnych na jezdni do Katowic (za Węzłem Byczyna) wystąpią utrudnienia w ruchu - zamknięcie jednego pasa ruchu na odcinku ok. 800 m. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem. W rejonie prowadzonych robót ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości do 80 km/h

Informujemy uprzejmie, że w związku z wykonywaniem prac przy  usunięciu nieaktualnego oznakowania w km 389+368 (między Węzłem Rudno, a Placem Poboru Opłat w Balicach).

  •  w dniach 6.04. (sobota) i 7.04. (niedziela) w czasie od godz. 7.00 do zmroku na obu jezdniach (do Katowic i do Krakowa) wystąpią lokalne zawężenia jezdni na odcinku o długości ok. 500 m. W rejonie robót ruch będzie się odbywał jednym pasem. W rejonie prowadzonych robót ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości do 80 km/h

Informujemy uprzejmie, że w związku z wykonywaniem prac na obiekcie mostowym w km 397+200 do 397+500 (między Węzłem Rudno, a Placem Poboru Opłat w Balicach), wprowadzone zostaną niżej wymienione zmiany organizacji ruchu:

  •  w dniach od 6 kwietnia (sobota ) do 11 kwietnia (czwartek) od godz. 18.00 do godz. 6.00 na obu jezdniach (do Katowic i do Krakowa) wystąpią lokalne zawężenia jezdni do jednego pasa na odcinku o długości ok. 300 m. W rejonie robót ruch będzie się odbywał jednym pasem. W rejonie prowadzonych robót ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości do 80 km/h. Zawężenia będą związane z przygotowaniem oznakowania dla wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prac na obiekcie mostowym.
  •  od 11 kwietnia (czwartek) ruch będzie odbywał się dwoma zwężonymi pasami w obu kierunkach na jezdni lewej na czas realizacji robót na obiekcie mostowym aż do odwołania. Przewidywane przywrócenie stałej organizacji ruchu – lipiec 2019 roku. W rejonie prowadzonych robót ruch będzie się odbywał z ograniczeniem prędkości do 60 km/h.

Informujemy uprzejmie, że w związku z wykonywaniem prac na obiekcie mostowym w rejonie Węzła Mysłowice (km 346+700 do 347+100) wprowadzone zostaną niżej wymienione zmiany w organizacji ruchu:

  • W dniu 4.04 od godziny 6.00 nastąpi wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla robót zasadniczych, ruch będzie odbywał się zawężonym pasem lewym i prawym do odwołania (na czas realizacji prac na obiekcie mostowym).

Informujemy uprzejmie, że w związku z modernizacją odwodnienia autostrady A4 Katowice-Kraków oraz pracami przy wymianie dylatacji na obiekcie mostowym:

  • do 19 kwietnia na Placu Poboru Opłat w Balicach nieczynne będą bramki nr 9 i 10 przeznaczone dla elektronicznego poboru opłat A4Go. Na czas prowadzenia robót czynne będą tymczasowe bramki A4Go nr 8 (w kierunku Krakowa) i nr 11 (w kierunku Katowic),
  • od 19 kwietnia do 6 maja prace prowadzone będą na dojeździe i wyjeździe z PPO Balice od strony Krakowa. Utrudnienia pojawią się na pasie wyłączenia i włączenia na dojeździe do bramek A4Go tj. nr 9 i 10,
  • na jezdni do Katowic, za węzłem Byczyna w Chrzanowie (km 365) na odcinku ok. 1500 m ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami. Zakończenie prac planowane jest do połowy kwietnia 2019 r.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.