Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Planer podróży

Wyznaczanie trasy
Kalkulator kosztów przejazdu A4 Katowice-Kraków
  • Kategoria 1 motocykle PlanerPodrozy.motocykle
  • Kategoria 1 pojazdy samochodowe o dwóch osiach
  • Kategoria 2 pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami
  • Kategoria 3 pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami
  • Kategoria 4 pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami
  • Kategoria 5 pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4 i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym
0, 00