Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Zasady ruchu na autostradzie

 Zasady ruchu

  • Prędkość maksymalna:
    • 140 km/h dla samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t
    • 80 km/h dla pozostałych pojazdów
  • Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju na całym odcinku autostrady z wyjątkiem Miejsc Obsługi Podróżnych i parkingów znajdujących się za Placami Poboru Opłat.
  • Na autostradzie zabronione jest ponadto cofanie i zawracanie pojazdu.