Strona główna / Lista aktualności

Zmiana organizacji ruchu na ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach

2016.06.17 / 09:29 | Nowości

Informujemy uprzejmie, że 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) planowane jest wprowadzenie zmian w tymczasowej organizacji ruchu w rejonie Węzła Mysłowice, po południowej stronie autostrady.  Zmiany  te obejmą:

  • otwarcie wewnętrznych (lewych) pasów ruchu na obydwu jezdniach ul. Obrzeżnej Zachodniej po południowej stronie autostrady (na odcinku do wiaduktu nad autostradą),
  • zamknięcie pasa awaryjnego na wschodniej jezdni ul. Obrzeżnej Zachodniej na odcinku przed włączeniem łącznicy relacji Katowice Mysłowice wraz z lewostronnym zawężeniem końcowego odcinka w/w łącznicy.

Przewiduje się, że ww. tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 30 lipca.

Ponadto do ok. 28 czerwca zamknięty zostanie pas awaryjny na zachodniej jezdni ul. Obrzeżnej Zachodniej na wysokości znajdującego się na sąsiedniej jezdni tej ulicy wlotu łącznicy relacji Katowice Mysłowice.

Informujemy, że od 19 czerwca 2016 r. (niedziela) w ww. lokalizacjach będą prowadzone prace przygotowawcze, niezbędne dla wprowadzenia opisanych powyżej zmian w organizacji ruchu, polegające na montażu oznakowania pionowego oraz pozostałych elementów organizacji ruchu.

Opisana powyżej zmiana w tymczasowej organizacji ruchu spowodowana jest rozpoczęciem kolejnego etapu robót w ramach rozbudowy Węzła Mysłowice – budowy skrzyżowania w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej, zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4.