Strona główna / Kontakt

Kontakt

Telefon alarmowy: 32 76 27 333

 

Informacje o A4Go oraz KartA4: tel. 32 76 27 335,  32 76 27 535

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

ul. Piaskowa 20,
41-404 Mysłowice

tel. 32 76 27 555
fax: 32 76 27 556

e-mail: a4@autostrada-a4.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 76 27 512
e-mail: inspektor@autostrada-a4.com.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 26895
NIP 634 22 62 054
Regon: 273796214

Kapitał zakładowy: 66.753.000,00 zł wpłacony w całości

Punkt Obsługi Klienta w Mysłowicach

ul. Piaskowa 20
tel. 32 76 27 335

e-mail: pokmyslowice@autostrada-a4.com.pl

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 21.00

Punkt Obsługi Klienta w Balicach

ul. Krakowska 104
tel. 32 76 27 535

e-mail: pokbalice@autostrada-a4.com.pl

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 21.00

PŁATNOŚCI ZA przejazd przy użyciu APLIKACJI AUTOPAY

Reklamacje i pytania dotyczące obsługi ww. aplikacji, pobranych płatności i oraz faktur należy kierować na adres – kontakt@bm.pl

tel. 58 7604 844
(poniedziałek-piątek, 7:00-22:00)
(sobota 8:00-16:00)