Strona główna / Kontakt

Kontakt

Telefon alarmowy: 32 76 27 333

 

Informacje o A4Go oraz KartA4: tel. 32 76 27 335,  32 76 27 535

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

ul. Piaskowa 20,
41-404 Mysłowice

tel. 32 76 27 555
fax: 32 76 27 556

e-mail: a4@autostrada-a4.com.pl

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Wojtaszyn
tel. 32 76 27 512
e-mail: inspektor@autostrada-a4.com.pl

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód , Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 26895
NIP 634 22 62 054
Regon: 273796214

Kapitał zakładowy: 66.753.000,00 zł wpłacony w całości

Punkt Obsługi Klienta w Mysłowicach

ul. Piaskowa 20
tel. 32 76 27 335

e-mail: pokmyslowice@autostrada-a4.com.pl

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

Punkt Obsługi Klienta w Balicach

ul. Krakowska 104
tel. 32 76 27 535

e-mail: pokbalice@autostrada-a4.com.pl

Czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

PŁATNOŚCI ZA przejazd przy użyciu APLIKACJI AUTOPAY i skycash

  • Reklamacje i pytania dotyczące obsługi aplikacji Autopay pobranych płatności i oraz faktur należy kierować na adres – kontakt@bm.pl, tel. 58 7604 844 (poniedziałek - piątek, godz. 7:00-22:00, sobota 8:00 - 16:00)
  • Reklamacje i pytania dotyczące obsługi aplikacji SkyCash pobranych płatności i oraz faktur należy kierować do Biura Obsługi Klienta, bok@skycash.com, tel. 22 3403 8020 lub 22 403 8040 (poniedziałek - piątek, godz. 8:00 do 18:00) lub korzystając z formularza dostępnego na stronie https://www.skycash.com/kontakt/