Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Prace na A4 Katowice-Kraków - aktualizacja

2 10 2023 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że obecne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kierowcom korzystającym z autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

REMONT WIADUKTU W MYSŁOWICACH

Na odcinku ok. 1 km (od km 348 do km 349):

 • jezdnia w kierunku Katowic jest zamknięta,
 • na jezdni w kierunku Krakowa 2 zwężone pasy ruchu przeznaczone są dla ruchu w kierunku Katowic oraz 2 zwężone pasy dla ruchu w kierunku Krakowa.

Koniec prac zaplanowano na listopad 2023 r.

W wyniku prowadzonych prac nastąpi: poprawa właściwości użytkowych obiektu mostowego, wydłużenie jego okresu przydatności do użytkowania oraz poprawa jego estetyki.

REMONT WĘZŁA BRZĘCZKOWICE w Mysłowicach (km 349) - skrzyżowanie A4 z drogą S1 (remont obiektu mostowego oraz nawierzchni jezdni na węźle)

UWAGA!

 • zamknięta łącznica relacji Katowice-Łódź tj. zjazd z autostrady A4 z kierunku Katowic na drogę S1 w kierunku Łodzi. Objazd poprowadzony został najpierw na węźle Brzęczkowice zjazdem z A4 z kierunku Katowic na S1 w kierunku Cieszyna, następnie za ok. 1 km węzłem Brzezinka w Mysłowicach w ciągu drogi S1 i po nawróceniu na tym węźle ponownie drogą ekspresową S1 w kierunku Łodzi. Planowane otwarcie łącznicy: połowa listopada 2023 r.
 • zamknięta łącznica relacji Cieszyn-Katowice tj. zjazd z S1 z kierunku Cieszyna na A4 w kierunku Katowic. Objazd poprowadzony został drogą S1 do węzła Sosnowiec-Jęzor i po nawróceniu na tym węźle ponownie drogą S1 w kierunku Cieszyna aż do zjazdu na A4 w kierunku Katowic. Planowane otwarcie łącznicy: połowa listopada 2023 r.
 • na jezdni w kierunku do Krakowa pod wiaduktem, 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Łódź - Kraków (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony jest znak „STOP”. Na łącznicy węzła relacji Katowice - Cieszyn (włączenie ruchu z A4 na drogę S1) ustawiony jest znak „STOP”,
 • na jezdni w kierunku do Katowic pod wiaduktem, 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz. Na łącznicy węzła relacji Kraków - Cieszyn (włączenie ruchu z A4 na drogę S1) ustawiony jest znak „STOP”,
 • na drodze S1, na obu jezdniach (w kierunku do Łodzi oraz do Cieszyna) w rejonie wiaduktu nad A4 - na odcinku ok. 1,8 km 2 zwężone pasy ruchu z ograniczeniem prędkości do 60 km/godz.

UWAGA! Kierowcom jadącym drogą ekspresową S1 od strony Cieszyna lub od Łodzi w kierunku Katowic zaleca się korzystanie z drogi krajowej nr 86. Również kierowcom jadącym autostradą A4 od Wrocławia w kierunku Łodzi lub Cieszyna zaleca się korzystanie z drogi krajowej nr 86.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac na węźle: listopad 2023 r.

W wyniku prowadzonych prac nastąpi: poprawa właściwości użytkowych oraz wydłużenie okresu przydatności do użytkowania wiaduktu, poprawa równości nawierzchni, nośności i jej właściwości użytkowych, właściwe odwodnienie korpusu drogowego i zabezpieczenie antykorozyjne, zwiększone zostanie bezpieczeństwo użytkowników węzła, a przy okazji poprawi się także estetyka wybranych elementów wiaduktu.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

Pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie na odcinku ok. 7 km (od km 362,2 do km 368,9) dwa zwężone pasy ruchu.

Obecnie remontowana jest nawierzchnia jezdni w kierunku Krakowa:

 • na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu jest remontowany, drugi jest przejezdny,
 • na jezdni do Katowic dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa.

Ograniczenie prędkości: 80 km/h.

Następnie na ww. odcinku remontowana będzie jezdnia w kierunku Katowic.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

Obie jezdnie na ww. odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca 2023 r.

REMONT WĘZŁA CHRZANÓW (km 371) - wymiana nawierzchni jezdni i remont wiaduktu

 • zamknięty zjazd z A4 z kierunku Katowic do Trzebini (łącznica relacji Katowice-Trzebinia) wraz z fragmentem drogi krajowej nr 79. Objazd dla łącznicy Katowice - Trzebinia poprowadzono przez łącznicę relacji Katowice-Chrzanów węzła Chrzanów i następnie przez najbliższe rondo w ciągu drogi nr 79 (w rejonie McDonald's).

Ruch na DK79 prowadzony jest wahadłowo.

Otwarcie łącznicy Katowice-Trzebinia zaplanowano na początek października 2023 r. Planowane zakończenie wszystkich prac na ww. węźle: październik 2023 r.

W wyniku ww. prac nastąpi: poprawa równości nawierzchni, nośności i jej właściwości użytkowych, właściwe odwodnienie korpusu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników węzła.

NAPRAWY NAWIERZCHNI BETONOWYCH NA PLACACH POBORU OPŁAT (PPO)

PPO Mysłowice (km 351)

 • zamknięty pas nr 8 w kierunku Krakowa. Planowane otwarcie 6 października.
 • 4 października zamknięty zostanie pas nr 12 w kierunku Katowic. Jego otwarcie zaplanowano na 18 października.

PPO Balice (km 400) 

 • zamknięty zostanie pas nr 12 w kierunku Krakowa. Jego otwarcie zaplanowano na 13 października.

W dalszej kolejności remontowane będą kolejne pasy poboru opłat na PPO Mysłowice i PPO Balice (tj. pasy nr 9, 10, 11). Ponadto modernizowany będzie system poboru opłat.

Planowane zakończenie wszystkich prac na terenie PPO Mysłowice i PPO Balice: 1 grudnia 2023 r.

W wyniku ww. prac nastąpi poprawa równości nawierzchni, jej nośności, właściwości użytkowych i skuteczności odwodnienia oraz przepustowości placów, a co za tym idzie nastąpi poprawa płynności ruchu w obrębie PPO.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o ostrożną jazdę.