Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Prace na A4 Katowice-Kraków - aktualizacja

9 11 2023 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że obecne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kierowcom korzystającym z autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

ZAKOŃCZENIE REMONTU WĘZŁA BRZĘCZKOWICE w Mysłowicach (km 349) - skrzyżowanie A4 z drogą S1 

9 listopada zakończone zostały zasadnicze prace na węźle. Wszystkie łącznice zostały otwarte. Realizowane są jeszcze prace wykończeniowe. Na łącznicy węzła relacji Cieszyn - Kraków (włączenie ruchu z drogi S1 na A4) ustawiony jest znak „STOP”.

W wyniku prowadzonych prac nastąpiła poprawa właściwości użytkowych oraz wydłużenie okresu przydatności do użytkowania wiaduktu, poprawa równości nawierzchni, nośności i jej właściwości użytkowych, zwiększone zostało bezpieczeństwo użytkowników węzła, a przy okazji poprawiła się także estetyka wybranych elementów wiaduktu.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

Pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie na odcinku ok. 7 km (od km 362,2 do km 368,9). W obu kierunkach jazdy 2 zwężone pasy ruchu.

Obecnie remontowana jest nawierzchnia jezdni w kierunku Katowic:

  • na jezdni do Katowic jeden pas ruchu remontowany, drugi pas przejezdny z ograniczeniem prędkości do 80 km /h,
  • na jezdni do Krakowa dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic. Ograniczenie prędkości 80 km/h.

Uwaga!

Na jezdni w kierunku Katowic zjazd z autostrady A4 na drogę DK79 do Jaworzna na węźle BYCZYNA możliwy jest wyłącznie z prawego pasa ruchu.  Z pasa w kierunku Katowic, wydzielonego na jezdni w kierunku Krakowa (lewego pasa ruchu) nie ma możliwości zjazdu do Jaworzna na tym węźle.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

Obie jezdnie na ww. odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca 2023 r.

W Chrzanowie przy wiadukcie pomiędzy węzłem Balin a węzłem Chrzanów (km 370) na odcinku ok. 400 m na obu jezdniach autostrady ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.

Prace są podyktowane koniecznością przygotowania przejazdów technologicznych na czas remontu wiaduktu. Obecna organizacja potrwa do grudnia 2024.

NAPRAWY NAWIERZCHNI BETONOWYCH NA PLACACH POBORU OPŁAT (PPO)

PPO Mysłowice (km 351)

  • zamknięty pas nr 9 w kierunku Krakowa. Jego otwarcie zaplanowano na 20 listopada.

PPO Balice (km 400) 

  • zamknięty pas nr 10 w kierunku Krakowa. Jego otwarcie zaplanowano na 20 listopada.

W dalszej kolejności remontowane będą kolejne pasy poboru opłat na PPO Mysłowice i PPO Balice. Ponadto modernizowany będzie system poboru opłat.

Planowane zakończenie wszystkich prac na terenie PPO Mysłowice i PPO Balice: 1 grudnia 2023 r.

W wyniku ww. prac nastąpi poprawa równości nawierzchni, jej nośności, właściwości użytkowych i skuteczności odwodnienia oraz przepustowości placów, a co za tym idzie nastąpi poprawa płynności ruchu w obrębie PPO.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o ostrożną jazdę.