Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Prace na A4 Katowice-Kraków - aktualizacja

13 12 2023 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że obecne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kierowcom korzystającym z autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

Pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie na odcinku ok. 7 km (od km 362,2 do km 368,9). W obu kierunkach jazdy 2 zwężone pasy ruchu.

Obecnie remontowana jest nawierzchnia jezdni w kierunku Katowic:

  • na jezdni do Katowic jeden pas ruchu remontowany, drugi pas przejezdny z ograniczeniem prędkości do 80 km /h,
  • na jezdni do Krakowa dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic. Ograniczenie prędkości 80 km/h.

Uwaga!

Na jezdni w kierunku Katowic zjazd z autostrady A4 na drogę DK79 do Jaworzna na węźle BYCZYNA możliwy jest wyłącznie z prawego pasa ruchu.  Z pasa w kierunku Katowic, wydzielonego na jezdni w kierunku Krakowa (lewego pasa ruchu) nie ma możliwości zjazdu do Jaworzna na tym węźle.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

Obie jezdnie na ww. odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca 2023 r.

W Chrzanowie przy wiadukcie pomiędzy węzłem Balin a węzłem Chrzanów (km 370) na odcinku ok. 400 m na obu jezdniach autostrady ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.

Prace są podyktowane koniecznością przygotowania przejazdów technologicznych na czas remontu wiaduktu. Obecna organizacja potrwa do grudnia 2024.

NAPRAWA ODWODNIENIA NA PLACU POBORU OPŁAT (PPO) w Mysłowicach

Do 22 grudnia br. zamknięty jeden pas poboru opłat (nr 9) w kierunku Krakowa.

W wyniku ww. prac nastąpi poprawa skuteczności odwodnienia nawierzchni placu.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o ostrożną jazdę.