Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Prace na A4 Katowice-Kraków - aktualizacja

12 01 2024 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że obecne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kierowcom korzystającym z autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

Pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie na odcinku ok. 7 km (od km 362,2 do km 368,9). W obu kierunkach jazdy są 2 zwężone pasy ruchu.

Obecnie remontowana jest nawierzchnia jezdni w kierunku Katowic:

  • na jezdni do Katowic jeden pas ruchu remontowany, drugi pas przejezdny z ograniczeniem prędkości do 80 km /h,
  • na jezdni do Krakowa dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic. Ograniczenie prędkości 80 km/h.

Uwaga!

Na jezdni w kierunku Katowic zjazd z autostrady A4 na drogę DK79 do Jaworzna na węźle Byczyna oraz zjazd na MOP Zastawie możliwy jest wyłącznie z prawego pasa ruchu. Z lewego pasa ruchu nie ma możliwości zjazdu do Jaworzna oraz na MOP Zastawie.

Podczas obecnej czasowej organizacji ruchu wjazd na autostradę z MOP Kępnica i z łącznic na węzłach Byczyna i Balin jest możliwy po zatrzymaniu się przed znakiem STOP. Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie znaków drogowych.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

Planowane zakończenie ww. prac remontowych - do końca stycznia 2024 r.

W Chrzanowie przy wiadukcie pomiędzy węzłem Balin a węzłem Chrzanów (km 370) na odcinku ok. 400 m na obu jezdniach autostrady ruch odbywa się dwoma zawężonymi pasami.

Prace są podyktowane koniecznością przygotowania przejazdów technologicznych na czas remontu wiaduktu. Obecna organizacja potrwa do grudnia 2024.

NAPRAWY ODWODNIENIA LINIOWEGO NA PLACU POBORU OPŁAT w Mysłowicach (km 351)

Zamknięty jeden pas poboru opłat (nr 9) w kierunku Krakowa.  Planowane otwarcie pasa nr 9 nastąpi 15 stycznia 2024 r.

W wyniku ww. prac zostaną wyeliminowane uciążliwe awarie systemu odwodnienia skutkujące koniecznością zamykania pasa poboru opłat oraz nastąpi poprawa skuteczności odwodnienia nawierzchni placu.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o ostrożną jazdę.