Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Prace na A4 Katowice-Kraków - aktualizacja

12 03 2024 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kierowcom korzystającym z autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

Między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach, od km 343 do km 347 remont jezdni w kierunku Krakowa. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu.

  • na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu jest remontowany, a drugi pas jest przejezdny,
  • na jezdni do Katowic czynne są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa.

Następnie od 23 marca br. remontowany odcinek zostanie wydłużony do 7 km tj. od km 341 do km 348.

W lipcu prace remontowe przeniosą się na jezdnię do Katowic, gdzie jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic.

Obie jezdnie na tym odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca listopada 2024 r.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

REMONT NAWIERZCHNI NA PLACU POBORU OPŁAT W MYSŁOWICACH

14 marca na 351 kilometrze rozpocznie się sukcesywna wymiana nawierzchni na jezdniach w obu kierunkach. Do 13 marca będą wprowadzone czasowe zawężenia do jednego pas na odcinkach dojazdowych, na czas montażu oznakowania pionowego.

Prace rozpoczną się na bramkach:

  • nr 2 w kierunku Krakowa,
  • nr 15 w kierunku Katowic.

Uwaga!

  • dojazd do Punktu Obsługi Klienta w Mysłowicach oraz do siedziby Stalexport Autostrada Małopolska - tylko z pasa nr 1 (bramki w kierunku do Krakowa),
  • dojazd do parkingu za bramkami w kierunku Katowic - tylko ze skrajnego, prawego pasa.

Planowane zakończenie prac: wrzesień 2024 r.

REMONT WIADUKTU W CHRZANOWIE

Zamknięto wiadukt w Chrzanowie pomiędzy węzłem Balin a węzłem Chrzanów (km 370):

  • jezdnia do Krakowa na odcinku ok. 400 m jest zamknięta,
  • na jezdni do Katowic, na odcinku ok. 400 m są 2 zwężone pasy ruchu w kierunku Katowic oraz 2 zwężone pasy ruchu w kierunku Krakowa.

Zakończenie ww. remontu zaplanowano na grudzień 2024.

BIEŻĄCE NAPRAWY NAWIERZCHNI JEZDNI

Do 20 marca od godziny 19.00 do godz. 6.00 na niektórych odcinkach autostrady zwężenia do jednego pasa ruchu na długości ok. 500 m wraz z ograniczeniem prędkości do 80 km/godz.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.