Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Prace na A4 Katowice-Kraków - aktualizacja

28 03 2024 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

 1. Między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach, od km 341 do km 348 remont jezdni w kierunku Krakowa.

Wprowadzono tymczasową organizację ruchu:

 • na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu jest remontowany, a drugi pas jest przejezdny,
 • na jezdni do Katowic czynne są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa.

UWAGA! Na remontowanym odcinku, dla kierunku jazdy Katowice-Kraków zjazd do Mysłowic możliwy jest wyłącznie z prawego pasa ruchu.

W lipcu prace remontowe przeniosą się na jezdnię do Katowic, gdzie jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic.

Obie jezdnie na tym odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca listopada 2024 r.

 1. W rejonie węzła Rudno od km 380,3 do km 384,3 remont jezdni w kierunku Krakowa

 Wprowadzono tymczasową organizację ruchu:

 • na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu jest remontowany, a drugi pas jest przejezdny,
 • na jezdni do Katowic czynne są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i jeden pas w kierunku Krakowa.

Prace na tym odcinku potrwają do końca lipca 2024 r.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

REMONT NAWIERZCHNI NA PLACU POBORU OPŁAT W MYSŁOWICACH

 • zamknięta bramka nr 4
 • zamknięta bramka nr 13.

Uwaga!

 • dojazd do Punktu Obsługi Klienta w Mysłowicach oraz do siedziby Stalexport Autostrada Małopolska - tylko z pasów nr 1, 2 i 3 (bramki w kierunku do Krakowa),
 • dojazd do parkingu za bramkami w kierunku Katowic - tylko z bramek od nr 14 do 18.

Planowane zakończenie prac na PPO Brzęczkowice: wrzesień 2024 r.

REMONT WIADUKTU W CHRZANOWIE

Zamknięto wiadukt w Chrzanowie pomiędzy węzłem Balin a węzłem Chrzanów (km 370):

 • jezdnia do Krakowa na odcinku ok. 400 m jest zamknięta,
 • na jezdni do Katowic, na odcinku ok. 400 m są 2 zwężone pasy ruchu w kierunku Katowic oraz 2 zwężone pasy ruchu w kierunku Krakowa.

Zakończenie ww. remontu zaplanowano na grudzień 2024.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.