Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Prace na A4 Katowice-Kraków - aktualizacja

5 06 2024 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

1. Między węzłami Murckowska w Katowicach i Brzęczkowice w Mysłowicach, od km 341 do km 348 remont jezdni w kierunku Krakowa.

Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona na czas trwającego remontu zapewnia kierowcom po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, przy czym:

  • na jezdni do Krakowa jeden pas ruchu jest remontowany, a drugi pas dostępny dla ruchu,
  • na jezdni do Katowic dostępne są dwa pasy ruchu dla podróżujących w kierunku Katowic i jeden pas ruchu dla podróżujących w kierunku Krakowa (oba kierunki odseparowane są specjalną barierą).

UWAGA! Na remontowanym odcinku, dla kierunku jazdy Katowice-Kraków zjazd do Mysłowic możliwy jest wyłącznie z prawego pasa ruchu.

W lipcu prace remontowe przeniosą się na jezdnię do Katowic, gdzie jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi będzie przejezdny. Na jezdni do Krakowa czynne będą dwa pasy ruchu w kierunku Krakowa i jeden pas w kierunku Katowic.

Obie jezdnie na tym odcinku A4 wyremontowane zostaną do końca listopada 2024 r.

2. W rejonie węzła Rudno od km 380,3 do km 384,3 remont jezdni w kierunku Katowic

Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona na czas trwającego remontu zapewnia kierowcom po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, przy czym:

  • na jezdni do Katowic jeden pas jest remontowany, drugi pas jest przejezdny,
  • na jezdni do Krakowa dostępne są dwa pasy ruchu dla podróżujących w kierunku Krakowa i jeden pas ruchu dla podróżujących w kierunku Katowic (oba kierunki odseparowane są specjalną barierą).

Prace na tym odcinku potrwają do końca lipca 2024 r.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

REMONT NAWIERZCHNI NA PLACU POBORU OPŁAT W MYSŁOWICACH - Brzęczkowicach

  • w kierunku do Krakowa remontowany jest pas nr 9,
  • w kierunku do Katowic remontowane są pasy dojazdowe i wyjazdowe z bramek nr 9 i 10, bramki są czynne.

W czasie wakacji prace w tym rejonie nie będą prowadzone. Planowane zakończenie wszystkich prac na PPO Brzęczkowice: wrzesień 2024 r.

REMONT WIADUKTU W CHRZANOWIE

Zamknięto wiadukt w Chrzanowie pomiędzy węzłem Balin a węzłem Chrzanów (km 370):

  • jezdnia do Krakowa na odcinku ok. 400 m jest zamknięta,
  • na jezdni do Katowic, na odcinku ok. 400 m są 2 zwężone pasy ruchu w kierunku Katowic oraz 2 zwężone pasy ruchu w kierunku Krakowa (oba kierunki odseparowane są specjalną barierą).

Zakończenie ww. remontu zaplanowano na grudzień 2024.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe.