Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Przejazdy przez pasy poboru opłat pojazdów o szerokości powyżej 3,00 m w związku z planowaną naprawą nawierzchni

18 10 2022 #Aktualności #Utrudnienia

W obrębie Placów Poboru Opłat (PPO Balice/PPO Brzęczkowice) przejazdy pojazdów o szerokości powyżej 3,00 m odbywają się przez tzw. szerokie pasy serwisowe.

Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac związanych z naprawą płyt betonowych w obrębie pasów poboru opłat, na PPO Balice oraz PPO Brzęczkowice konieczne będą czasowe zamknięcia (na okres ok. 1 tygodnia) szerokich pasów serwisowych. Harmonogram prac przewiduje czasowe zamknięcia szerokich pasów serwisowych na PPO jak przedstawiono poniżej:

  • od 24.10.2022 r. do 31.10.2022 r. na PPO Balice - kierunek Kraków (pasy nr 16-17),
  • od 2.11.2022 r. do 7.11.2022 r. na PPO Balice - kierunek Katowice (pasy nr 1-1s),
  • od 16.11.2022 r. do 21.11.2022 r. na PPO Brzęczkowice -kierunek Katowice (pasy nr 18-18s),
  • od 30.11.2022 r. do 5.12.2022 r. na PPO Brzęczkowice - kierunek Kraków (pasy nr 1-1s).

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do ww. harmonogramu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Komunikat będzie na bieżąco uaktualniany.

Jednocześnie informujemy, że przejazdy pojazdów o szerokości mniejszej lub równej 3,00 m przez PPO Balice oraz PPO Brzęczkowice odbywać się będą dostępnymi pasami poboru opłat.