Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

KONCESJONARIUSZ AUTOSTRADY A4 KATOWICE-KRAKÓW WYSTĄPIŁ DO GDDKiA Z WNIOSKIEM O ZMIANĘ STAWKI OPŁATY ZA PRZEJAZD DLA POJAZDÓW KATEGORII 1 ORAZ POINFORMOWAŁ O ZAMIARZE UTRZYMANIA STAWKI PREFERENCYJNEJ DLA PŁATNOŚCI AUTOMATYCZNYCH

31 07 2020 #Komunikaty prasowe

Stalexport Autostrada Małopolska SA planuje od 1 października br. zmienić stawkę opłaty za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla pojazdów kategorii 1. We wniosku złożonym  do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad koncesjonariusz informuje również o zamiarze utrzymania stawki preferencyjnej dla kierowców samochodów osobowych korzystających z płatności automatycznych. Stawki dla pozostałych kategorii pojazdów mają pozostać na obecnie obowiązującym poziomie.

Ostatnia zmiana stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla pojazdów kategorii 1 miała miejsce 1 marca 2015 r. W styczniu br., dla użytkowników płatności automatycznych stawki zostały obniżone, z 10 do 7 zł na każdym placu poboru opłat.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez SAM S.A. do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, stawka opłaty za przejazd dla pojazdów kategorii 1 ma od 1 października br. wzrosnąć o 2 zł i wynosić 12 zł na każdym placu poboru opłat. Zmianom w obowiązującym cenniku towarzyszyć ma utrzymanie stawki preferencyjnej dla kierowców samochodów osobowych, którzy wnoszą opłaty poprzez elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass oraz aplikacje Autopay i SkyCash. Od października br. będą płacić za przejazd na każdej bramce o 4 zł mniej, czyli 8 zł.

Oznacza to, że kierowcy samochodów osobowych wnoszący opłaty automatycznie będą mieli od 1 października 2020 roku stawkę niższą o 20 proc. w stosunku do obecnej stawki 10 zł. Stawka 8 zł obowiązywała przed ponad dziesięciu laty, tzn. od 1 grudnia 2009 roku.

Stawki preferencyjne dla pojazdów kategorii 2 i 3 (17 zł na każdym PPO) i kategorii 4 i 5 (30 zł na każdym PPO) zostaną utrzymane.

– Mimo planowanej zmiany stawek opłat za przejazd, kierowcy, którzy wybiorą automatyczne metody płatności za przejazdy, dzięki rabatowi w wysokości 4 zł wciąż będą mogli podróżować taniej. Korzystający z A4Go w formule pre-paid, do końca września br. mogą nabywać impulsy, czyli przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków, w cenie 7 zł, ważne przez kolejne dwa lata niezależnie od zmian cennikowych – mówi Rafał Czechowski, rzecznik pasowy SAM SA.  – Zmiana  stawek za przejazd wynika ze wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania projektu, jakim jest zarządzany przez nas odcinek autostrady A4 w okresie ostatnich pięciu lat. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, korzystając z niższego poziomu ruchu, prowadzimy intensywne prace remontowe, które mają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podróżowania autostradą. Cały czas ponosimy spore nakłady inwestycyjne, w tym m.in. w nowoczesne i szybkie metody wnoszenia opłat, obejmujące również prace nieprzewidziane w umowie koncesyjnej – dodaje.

W lipcu br. SAM SA poszerzył wybór automatycznych metod płatności za przejazdy o aplikację SkyCash, rozszerzył także elektroniczny pobór opłat A4Go o formułę post-paid. W godzinach szczytu udział płatności automatycznych w transakcjach ogółem wynosi ok. 35 proc. Informacje o dostępnych opcjach automatycznego płacenia za przejazdy można znaleźć na stronie www.automatycznaA4.pl.

###

Informacje o SAM S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zarządza 60-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem. Jest to pierwsza pełnowartościowa tego typu droga w Polsce, wybudowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako inwestycja typu brownfield – na bazie drogi powstałej w latach 70. i 80. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uzyskała koncesję na jej przystosowanie do wymogów autostrady płatnej oraz eksploatację w 1997 roku. Wymagało to licznych inwestycji. Wszystkie projekty inwestycyjne, a także bieżące utrzymanie pasa drogowego finansowane są z przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd odcinkiem koncesyjnym oraz kredytów pozyskanych z międzynarodowego konsorcjum bankowego. Projekt realizowany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., w odróżnieniu od innych koncesji na zarządzanie autostradami płatnymi, nie obciąża Skarbu Państwa żadnymi zobowiązaniami. Spółka nie korzysta z żadnych dotacji, czy też gwarancji Skarbu Państwa.

Dodatkowych informacji udzieli:

Rafał Czechowski
Rzecznik prasowy SAM S.A.
e-mail: rafal.czechowski@imagopr.pl
tel. 601 063 200