Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Od 1 czerwca zwolnienia z poboru opłat tylko dla organizacji niosących pomoc obywatelom Ukrainy

30 05 2022 #Aktualności

Od 1 czerwca 2022 r. zwolnieniu z opłat na A4 Katowice-Kraków w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie podlegać będą wyłącznie pojazdy lub grupy pojazdów wszystkich kategorii zgłoszone przez:

  • polskie organizacje pozarządowe,
  • zagraniczne organizacje i osoby,

jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy, na podstawie wniosków przekazanych przez Ministra Infrastruktury albo na podstawie wniosków przesłanych do Koncesjonariusza.

Ww. zwolnienie z opłat będzie obowiązywało do 30 czerwca 2022 r.

Od 1 czerwca 2022 r. na ww. odcinku autostrady wznowiony zostanie pobór opłat za przejazd pojazdów z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi, o ile nie będą one uprzednio zgłoszone jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy.