Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Brak utrudnień w ruchu na jezdni do Katowic między węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie

22 01 2024 #Aktualności

Informujemy uprzejmie, że obecne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, spowodowane są pracami modernizacyjnymi i remontowymi infrastruktury autostradowej. Podstawowym celem tych prac jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa kierowcom korzystającym z autostrady.

Właściwe utrzymanie infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (w tym mostów i wiaduktów), wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zapisów Umowy Koncesyjnej,  która nakłada na koncesjonariusza obowiązek przekazania autostrady stronie publicznej w roku 2027 w doskonałym stanie technicznym, tzn. takim, który nie będzie wymagał remontów i modernizacji przez kolejne lata.

WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI AUTOSTRADY

Pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie na odcinku ok. 7 km (od km 362,2 do km 368,9).

  • jezdnia w kierunku Katowic została już wyremontowana i obecnie nie ma na niej utrudnień w ruchu,
  • na jezdni do Krakowa trwają prace wykończeniowe i przygotowania do jej otwarcia. Są one prowadzone w godzinach nocnych od 19.00 do 6.00 przy zawężeniu do jednego pasa ruchu. Otwarcie jezdni do Krakowa zaplanowano na 29 stycznia 2024 r.

Uwaga!

Podczas obecnej czasowej organizacji ruchu wjazd na autostradę z MOP Kępnica i z łącznic na węźle Byczyna jest możliwy po zatrzymaniu się przed znakiem STOP. Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie znaków drogowych.

Efektem wymiany nawierzchni autostrady będzie zwiększenie jej trwałości i nośności oraz polepszenie jej właściwości przeciwpoślizgowych, a tym samym - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrady. Usprawnione zostanie również odwodnienie powierzchniowe.

Planowane zakończenie wszystkich prac na ww. odcinku autostrady - 29 stycznia 2024 r.

 

Bardzo przepraszamy za utrudnienia w ruchu. Prosimy o ostrożną jazdę.