Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Infrastruktura

Infrastruktura autostradowa służąca bezpieczeństwu podróżnych obejmuje:

  • 2 obwody utrzymania autostrady: w Mysłowicach i Rudnie,
  • Centrum Zarządzania Autostradą w Mysłowicach,
  • Sieć łączności autostradowej (magistrala o długości 60 km, pozwalająca na utrzymanie stałej łączności z punktami alarmowymi, obsługę telefoniczną obiektów autostradowych, nadzór i zarządzanie autostradą),
  • kolumny SOS co dwa kilometry po obu stronach autostrady,
  • 5 stacji meteorologicznych zapewniających skuteczność działań prewencyjnych w ramach zimowego utrzymania autostrady,
  • 6 elektronicznych tablic informacyjnych,
  • 15 przejazdów awaryjnych,
  • posterunek policji autostradowej w Balicach.

Kolumny SOS

Co dwa kilometry, po obu stronach autostrady rozmieszczono kolumny SOS z telefonami alarmowymi. Najbliższą kolumnę SOS wskazują strzałki namalowane na słupkach drogowych, które informują także o kilometrze i hektometrze autostrady, na którym znajduje się kierowca.
By połączyć się z Centrum Zarządzania Autostradą wystarczy nacisnąć przycisk na kolumnie SOS.