Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Przejazd przez Place Poboru Opłat

 1. Podjeżdżając do Placu Poboru Opłat (PPO) należy zmniejszyć prędkości zgodnie z ustawionymi znakami.

UWAGA!
W momencie dojazdu do PPO nie ma już możliwości zjechania z autostrady bez uiszczenia opłaty.

 1. Prosimy o kierowanie się na właściwe pasy: dla płatności automatycznych (A4Go i videotolling) 3 pasy po lewej stronie placu poboru, dla płatności gotówką i kartą bankową pozostałe pasy.
 2. Znak świetlny pod zadaszeniem sygnalizuje czy pas jest otwarty czy zamknięty .
 3. Ponadgabarytowe pojazdy prosimy kierować wyłącznie na pas nr 1 (zewnętrzny prawy).
 4. Przy przejeździe z wykorzystaniem A4Go lub videotollingu koniecznym jest zatrzymanie pojazdu na bramce autostradowej przed białą linią, na wysokości okna kabiny inkasenta.
 5. Jeżeli poprzedni samochód jeszcze nie odjechał, zatrzymujemy się na początku wysepki i przygotowujemy pieniądze lub kartę płatniczą/ kredytową.
 6. W celu ułatwienia obsługi wskazane jest jak najbliższe podjechanie do okienka inkasenta, który pobierze opłatę, wyda resztę oraz paragon. Paragon jest jednocześnie fakturą VAT.
 7. Wyjazd z PPO powinien odbywać się przy minimalnej prędkości i tylko wtedy, gdy szlaban jest już podniesiony, a na sygnalizatorze zapalone jest zielone światło.
 8. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wjeżdżanie pod szlaban, zwłaszcza gdy zapalone jest czerwone światło.
 9. Nie zatrzymujemy się na Placu Poboru Opłat w celu np. czyszczenia świateł, poprawiania wycieraczek itp., gdyż spowoduje to zahamowanie płynności ruchu. Czynności te prosimy wykonywać na wyznaczonych parkingach.
 10. Prosimy wyjeżdżających z autostrady o informowanie inkasentów o zauważonych nieprawidłowościach i  zagrożeniach.
 11. W przypadku awarii pojazdu na PPO należy poinformować o zaistniałym fakcie inkasenta i spokojnie poczekać na udzielenie pomocy.