Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Przejazd przez Place Poboru Opłat

 1. Podjeżdżając do Placu Poboru Opłat (PPO) należy zmniejszyć prędkości zgodnie z ustawionymi znakami.

UWAGA!
W momencie dojazdu do PPO nie ma już możliwości zjechania z autostrady bez uiszczenia opłaty.

 1. Prosimy o kierowanie się na właściwe pasy (samochody ciężarowe - pas 1 i 2, samochody osobowe - pas 3-9 ).
 2. Znak świetlny pod zadaszeniem sygnalizuje czy pas jest otwarty czy zamknięty .
 3. Ponadgabarytowe pojazdy prosimy kierować wyłącznie na pas nr 1 (zewnętrzny prawy).
 4. Jeżeli poprzedni samochód jeszcze nie odjechał, zatrzymujemy się na początku wysepki i przygotowujemy pieniądze lub kartę płatniczą/ kredytową.
 5. W celu ułatwienia obsługi wskazane jest jak najbliższe podjechanie do okienka inkasenta, który pobierze opłatę, wyda resztę oraz paragon. Paragon jest jednocześnie fakturą VAT.
 6. Wyjazd z PPO powinien odbywać się przy minimalnej prędkości i tylko wtedy, gdy szlaban jest już podniesiony, a na sygnalizatorze zapalone jest zielone światło.
 7. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wjeżdżanie pod szlaban, zwłaszcza gdy zapalone jest czerwone światło.
 8. Nie zatrzymujemy się na Placu Poboru Opłat w celu np. czyszczenia świateł, poprawiania wycieraczek itp., gdyż spowoduje to zahamowanie płynności ruchu. Czynności te prosimy wykonywać na wyznaczonych parkingach.
 9. Prosimy wyjeżdżających z autostrady o informowanie inkasentów o zauważonych nieprawidłowościach i  zagrożeniach.
 10. W przypadku awarii pojazdu na PPO należy poinformować o zaistniałym fakcie inkasenta i spokojnie poczekać na udzielenie pomocy.