Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

W razie awarii pojazdu na autostradzie należy

  1. Zatrzymać pojazd najbliżej prawej krawędzi jezdni, o ile to możliwe na pasie awaryjnym (nie należy zatrzymywać się na pasie ruchu, ani na pasie rozdziału)
  2. Włączyć światła awaryjne, a następnie ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m od pojazdu (to odległość między słupkami drogowymi).
  3. Powiadomić służby autostradowe dzwoniąc na numer Centrum Zarządzania Autostradą: 32 76 27 333 lub poprzez kolumnę SOS (kierunek do najbliższej kolumny wskazują strzałki na słupkach drogowych).

UWAGA!
Prosimy o wcześniejsze odczytanie z najbliższego słupka drogowego kilometra i hektometra autostrady, na którym znajduje się unieruchomiony pojazd.