Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 316
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Projekt budowlany i wykonawczy nadbudowy i rozbudowy budynku zarzadzania OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2016-08-03 2016-08-18 00:00:00
Wykonanie bieżących napraw elementów infrastruktury pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-08-01 2016-08-10 00:00:00
Naprawa dylatacji bitumicznych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-08-01 2016-08-12 00:00:00
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń, w których zlokalizowane są rozdzielnice elektryczne budynków Warsztatu i Nadzoru na terenie OUA i PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach 2016-07-12 2016-07-20 00:00:00
Roboty instalacyjne (elektryczne i wentylacyjne) w pomieszczeniach Budynków Nadzoru na terenie PPO „Balice” i PPO „Brzęczkowice”. 2016-07-12 2016-07-19 00:00:00
Zakup monitorów do Budynków Nadzoru. 2016-06-21 2016-06-28 00:00:00
Odnowienie powłok malarskich ramownic wiat „PPO Brzęczkowice” i „PPO Balice” koncesyjnego odcinka Autostrady A4, Katowice-Kraków. 2016-06-20 2016-07-04 00:00:00
Badania oznakowania poziomego jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2016-05-31 2016-06-09 00:00:00
Projekt i budowę systemu sygnalizacji pożaru budynków warsztatu i garażu na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2016-05-18 2016-05-25 00:00:00
Przegląd okresowy (roczny) obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2016-04-27 2016-05-11 00:00:00
Wykonanie projektu nadbudowy i rozbudowy budynku zarzadzania OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2016-04-21 2016-05-04 00:00:00
Naprawy bieżące nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2016-03-11 2016-03-18 00:00:00
Dostawa i montaż znaków kilometrowych U-7 oraz punktowych elementów odblaskowych U-1c w ciągi pasa drogowego autostrady A4 Katowice-Kraków. 2016-03-11 2016-03-25 00:00:00
Projekt remontu nawierzchni węzła Balin zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków (km 369+462) 2016-03-07 2016-03-25 00:00:00
Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń holu, korytarza i klatki schodowej oraz inne roboty towarzyszące w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2016-02-01 2016-02-10 00:00:00
Kontrakt MPA10-2023 „Modernizacja 10 przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków” - anulowanie postępowania 2023-10-06 2023-12-14 12:00:00