Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 324
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wymiana stalowych drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2024-05-07 2024-05-22 16:00:00
Wykonanie w latach 2024 i 2025 bieżących napraw ekranów akustycznych nr 20, 23, 29, 30 i 31 zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. 2024-04-23 2024-05-17 12:00:00
Kontrole okresowe wiat na terenie Punktów Poboru Opłat w Mysłowicach i w Balicach zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice-Kraków. 2024-04-18 2024-04-30 12:00:00
Zapytanie ofertowe – Naprawy bieżące nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2024-04-08 2024-04-18 12:00:00
Zapytanie ofertowe – renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu mostowego M24 w km 361+494 oraz renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ustroju nośnego wraz z konserwacją łożysk obiektu mostowego M26 w km 365+551 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2024-03-12 2024-04-05 12:00:00
Remont elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka A4 2024-03-08 2024-03-18 12:00:00
Modernizacja 13 przepustów żelbetowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2024-03-01 2024-04-09 12:00:00
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY USZKODZEŃ SKARPY NASYPU W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4 KATOWICE – KRAKÓW. 2024-02-29 2024-03-08 12:00:00
Wymiana ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2024-02-29 2024-03-12 12:00:00
Remont nawierzchni miejsc postojowych parkingów na terenie Placu Poboru Opłat w „Brzęczkowicach” oraz wymiany uszkodzonych krawężników na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2024-02-22 2024-03-06 12:00:00
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu ładowarek do pojazdów elektrycznych wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach 2024-02-09 2024-02-19 12:00:00
Wykonanie projektu technicznego w zakresie kompleksowego remontu toalet publicznych zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2024-02-09 2024-02-20 12:00:00
Naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych obiektów mostowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2023-11-09 2023-11-17 14:00:00
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonanie innych czynności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. 2023-10-27 2023-11-07 12:00:00
Przegląd okresowy obiektów budowlanych i urządzeń służących ochronie środowiska zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-10-19 2023-10-30 12:00:00
Wymiana ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2023-09-08 2023-09-22 12:00:00
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wybranych bramownic stalowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków km 341+640 - km 401+100 2023-08-29 2023-09-15 00:00:00
Remont nawierzchni miejsc postojowych parkingów na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-07-26 2023-08-11 12:00:00
Remont nawierzchni miejsc postojowych parkingów na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2023-07-06 2023-07-19 12:00:00
Produkcja i dostawa elementów prefabrykowanych specjalnego przeznaczenia. 2023-07-05 2023-07-21 12:00:00