Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 265
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Projekt modernizacji 12 przepustów żelbetowych (8 przepustów rurowych o średnicy 1500mm, 1 przepust rurowy podwójny o średnicy 2x1500mm, 3 przepusty ramowe 2,00x2,00), zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2022-05-25 2022-06-06 15:00:00
Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków. 2022-05-06 2022-05-10 12:00:00
Badania oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2022-05-05 2022-05-18 12:00:00
Wymiana stalowych drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2022-04-14 2022-05-09 12:00:00
Wykonanie robót montażowych polegających na wymianie jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni w budynku Komisariatu Autostradowej Policji na terenie PPO „Balice” w Balicach. 2022-04-14 2022-04-22 12:00:00
Remont dróg manewrowych, chodników, placów składowych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „Brzęczkowice” w Mysłowicach 2022-04-04 2022-04-20 12:00:00
Remont stróżówki znajdującej się na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2022-03-14 2022-03-28 12:00:00
Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA Brzęczkowice w Mysłowicach i Garaży Wielostanowiskowych na terenie PPO Balice w Balicach 2022-03-07 2022-03-28 12:00:00
KONTRAKT HM-5-2022 „REMONT NAWIERZCHNI WĘZŁÓW AUTOSTRADOWYCH I PRZEJAZDÓW AWARYJNYCH” W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKÓW. 2022-02-14 2022-04-13 12:00:00
Dostawa mebli do dwóch pomieszczeń biurowych i pomieszczenia kuchni znajdujących się w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2022-01-21 2022-01-31 12:00:00
Wykonanie projektu technicznego w zakresie wymiany opraw oświetleniowych na terenie PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach, PPO „Balice” w Balicach oraz OUA „Rudno” w Rudnie. 2022-01-20 2022-02-03 12:00:00
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 23 zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2022-01-12 2022-01-27 12:00:00
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranów akustycznych nr 28 (Etap II) oraz nr 29 (Etap I) zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2022-01-12 2022-01-27 12:00:00
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 7A (Etap II) zlokalizowanego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2022-01-12 2022-01-27 12:00:00
Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część V 2022-01-04 2022-02-21 12:00:00
Wykonanie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i materiałów przetargowych dla inwestycji polegającej na budowie dwóch MOP-ów kategorii pierwszej zlokalizowanych na autostradzie A4 Katowicach-Kraków w miejscowościach Rudno i Grojec oraz przebudowie odwodnienia autostrady A4 na odcinku sąsiadującym z ww. MOP-ami, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2021-12-21 2022-02-07 12:00:00
Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA Brzęczkowice w Mysłowicach i Garaży Wielostanowiskowych na terenie PPO Balice w Balicach. 2021-11-26 2021-12-20 12:00:00
Planowane postępowanie przetargowe: „Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część V” 2021-11-15
Naprawa ślusarki okiennej i drzwiowej w Komisariacie Policji Autostradowej na terenie PPO „Balice”. 2021-11-05 2021-11-15 12:00:00
Przegląd techniczny kotła gazowego w Komisariacie Autostradowej Policji na terenie PPO „Balice” w Balicach. 2021-10-22 2021-11-10 12:00:00