Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 236
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zabezpieczenie gzymsów i elementów ustroju nośnego obiektów mostowych M31P i M31L w km 370+773 autostrady A4 na odcinku koncesyjnym Katowice-Kraków 2021-08-05 2021-08-13 12:00:00
Wymiana drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2021-08-05 2021-08-16 12:00:00
Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA Brzęczkowice w Mysłowicach i Garaży Wielostanowiskowych na terenie PPO Balice w Balicach. 2021-07-19 2021-08-13 12:00:00
Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2021-07-07 2021-07-19 12:00:00
Wymiana opraw oświetleniowych zamontowanych pod konstrukcją stalową wiat znajdujących się na terenie PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach i PPO „Balice” w Balicach. 2021-06-30 2021-07-26 12:00:00
Wymiana drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2021-06-29 2021-07-09 12:00:00
Wykonanie projektu remontu nawierzchni jezdni węzła „Brzęczkowice” wraz z robotami mostowymi, węzła „Chrzanów” oraz przejazdów zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2021-06-24 2021-07-23 12:00:00
Ekspertyza łożysk i konstrukcji stalowej obiektu mostowego M24 w km 361+494 oraz ekspertyza łożysk obiektów mostowych M54P i M54L w km 397+353 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2021-06-15 2021-06-25 12:00:00
Modernizacja oraz remont elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2021-06-11 2021-06-22 12:00:00
Remont wybranych elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2021-06-11 2021-06-22 12:00:00
Wykonanie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i materiałów przetargowych dla inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowicach-Kraków wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres wymagający remontu dla ciągu głównego zawiera się w km od km 341+640 - do km 401+100 (ok 59,5km). 2021-06-09 2021-07-13 12:00:00
Przegląd podstawowy i rozszerzony obiektów mostowych oraz przegląd podstawowy konstrukcji oporowej zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków 2021-04-26 2021-05-07 00:00:00
Wykonanie robót dot. bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2021-04-12 2021-04-19 00:00:00
Badania oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100). 2021-04-07 2021-04-16 00:00:00
Wymiana oznakowania pionowego Placów Poboru Opłat PPO "Balice" oraz PPO "Brzęczkowice" w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2021-03-19 2020-04-07 00:00:00
Opracowanie techniczne w zakresie systemu klimatyzacji precyzyjnej znajdującej się w serwerowniach w Budynkach Nadzoru na terenie PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach i PPO „Balice” w Balicach 2021-03-10 2021-03-23 00:00:00
Wykonanie opracowania pn. „Projekt remontu nawierzchni jezdni węzłów autostradowych „Mysłowice” oraz „Balin” zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków”. 2021-03-09 2021-03-26 00:00:00
Wykonanie projektu technicznego w zakresie wymiany opraw oświetleniowych na wiatach na terenie PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach i PPO „Balice” w Balicach 2021-03-09 2021-03-23 00:00:00
Przeglądy techniczne ślusarki okiennej i drzwiowej w Komisariacie Policji Autostradowej na terenie PPO „Balice”. 2021-03-04 2021-03-18 00:00:00
Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej 2021-03-02 2021-03-16 00:00:00