Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 316
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY USZKODZEŃ SKARPY NASYPU W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4 KATOWICE – KRAKÓW. 2024-02-29 2024-03-08 12:00:00
Remont nawierzchni miejsc postojowych parkingów na terenie Placu Poboru Opłat w „Brzęczkowicach” oraz wymiany uszkodzonych krawężników na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2024-02-22 2024-03-06 12:00:00
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na montażu ładowarek do pojazdów elektrycznych wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi na terenie OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach 2024-02-09 2024-02-19 12:00:00
Wykonanie projektu technicznego w zakresie kompleksowego remontu toalet publicznych zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2024-02-09 2024-02-20 12:00:00
Naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych obiektów mostowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2023-11-09 2023-11-17 14:00:00
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonanie innych czynności z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. 2023-10-27 2023-11-07 12:00:00
Przegląd okresowy obiektów budowlanych i urządzeń służących ochronie środowiska zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-10-19 2023-10-30 12:00:00
Wymiana ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2023-09-08 2023-09-22 12:00:00
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wybranych bramownic stalowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków km 341+640 - km 401+100 2023-08-29 2023-09-15 00:00:00
Remont nawierzchni miejsc postojowych parkingów na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-07-26 2023-08-11 12:00:00
Remont nawierzchni miejsc postojowych parkingów na terenie Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2023-07-06 2023-07-19 12:00:00
Produkcja i dostawa elementów prefabrykowanych specjalnego przeznaczenia. 2023-07-05 2023-07-21 12:00:00
Projekt i roboty instalacyjno-budowlane dot. wymiany kotłów olejowych centralnego ogrzewania na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „Brzęczkowice” w Mysłowicach zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-06-26 2023-07-05 12:00:00
Zapytanie ofertowe - wykonanie okresowej (rozszerzonej) kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków km 341+640 - km 401+100 oraz poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego i drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady. 2023-06-15 2023-06-23 12:00:00
Zapytanie ofertowe na wymianę stalowych drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2023-06-07 2023-06-23 12:00:00
Przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu ochrony ppoż. 2023-05-30 2023-06-05 12:00:00
Wyznaczenie nośności użytkowej obiektu M46 w km 387+631 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, zgodnie z Instrukcją do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. 2023-05-26 2023-06-02 15:00:00
Sporządzenie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz wygaszenie dwóch aktualnie obowiązujących decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych, dla których termin obowiązywania upływa w 2024 r. 2023-05-18 2023-06-06 15:00:00
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni betonowych Placów Poboru Opłat w Mysłowicach (PPO Brzęczkowice) i Balicach (PPO Balice) zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-05-18 2023-05-31 12:00:00
Projekt i roboty instalacyjno-budowlane dot. wymiany kotłów olejowych centralnego ogrzewania na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „Brzęczkowice” w Mysłowicach zlokalizowanego w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-04-27 2023-05-16 12:00:00