Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. realizuje szeroki zakres inwestycji związanych z ochroną środowiska. W ramach ochrony mieszkańców osiedli położonych wzdłuż autostrady wybudowano do tej pory ponad 14 km ekranów akustycznych o wartości ponad 31 mln zł.

Spółka inwestuje także w budowę nowoczesnego systemu odwodnienia autostrady, który pozwoli na ochronę wód powierzchniowych. Modernizacja tego systemu obejmuje: system zbierania wody, podczyszczania i odprowadzania wody do zbiorników naturalnych.