Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Infrastruktura

Infrastruktura autostradowa na 61 km odcinku A4 od węzła Murckowska w Katowicach do węzła Balice obejmuje:

 • 8 węzłów autostradowych: Murckowska, Mysłowice, Brzęczkowice, Jeleń, Byczyna, Balin, Chrzanów, Rudno.
 • 2 Place Poboru Opłat (PPO): w Mysłowicach z 20 punktami poboru (po 10 w każdym kierunku) oraz w Balicach z 19 punktami poboru (10 w kierunku do Katowic oraz 9 w kierunku do Krakowa)
 • 4 parkingi z toaletami (tuż za Placami Poboru Opłat),
 • 4 Miejsca Obsługi Podróżnych ze stacjami paliw, barami, sklepami, warsztatami drobnych napraw:
  • 2 w kierunku Krakowa: w Kępnicy i Morawicy (z motelami),
  • 2 w kierunku Katowic: w Aleksandrowicach i Zastawiu (z motelem)
 • 2 obwody utrzymania autostrady: w Mysłowicach i Rudnie,
 • Centrum Zarządzania Autostradą w Mysłowicach,
 • sieć łączności autostradowej (magistrala o długości 60 km, pozwalająca na utrzymanie stałej łączności z punktami alarmowymi, obsługę telefoniczną obiektów autostradowych, nadzór i zarządzanie autostradą),
 • kolumny SOS co dwa kilometry po obu stronach autostrady,
 • 5 stacji meteorologicznych zapewniających skuteczność działań prewencyjnych w ramach zimowego utrzymania autostrady,
 • 6 elektronicznych tablic informacyjnych,
 • 15 przejazdów awaryjnych,
 • posterunek policji autostradowej w Balicach.