Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 316
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Remont elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-04-12 2023-04-24 12:00:00
Kontrola okresowa (przeglądy podstawowe) ekranów przeciwhałasowych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2023-03-23 2023-04-05 12:00:00
Przegląd okresowy budynków i budowli zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice-Kraków. 2023-03-23 2023-04-03 12:00:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniach serwerowni w Budynkach Nadzoru na terenie PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach i PPO „Balice” w Balicach. 2023-03-22 2023-04-06 12:00:00
Kontrole okresowe roczne obiektów mostowych i konstrukcji oporowej oraz kontrole okresowe pięcioletnie przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 340+200 - km 401+100) 2023-03-22 2023-04-14 12:00:00
Wymiana i konserwacja łożysk mostowych obiektu mostowego M24 w km 361+494 oraz wymiana części łożysk mostowych obiektów mostowych M54P i M54L w km 397+353 autostrady A4 na odcinku koncesyjnym Katowice - Kraków 2023-03-17 2023-04-14 12:00:00
Badania oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2023-02-16 2023-03-03 12:00:00
Naprawy bieżące nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2023-02-03 2023-02-15 12:00:00
Modernizacja oraz remont elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2023-01-26 2023-02-15 12:00:00
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY USZKODZEŃ SKARP NASYPU W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKÓW 2023-01-16 2023-01-31 12:00:00
Kontrakt HM-6-2022 „Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice - Kraków” 2023-01-02 2023-03-03 12:00:00
Wykonanie przeglądów okresowych (rocznych) obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice-Kraków. 2022-11-14 2022-11-21 12:00:00
Remont nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na autostradzie A4 Katowice - Kraków 2022-11-09
Zapytanie ofertowe na wymianę/naprawę wybranych elementów oznakowania pionowego w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2022-11-07 2022-11-14 12:00:00
Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część VI - informacja o rozpoczęciu postępowania przetargowego 2022-10-24 2022-12-05 12:00:00
Badanie oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2022-10-10 2022-10-20 12:00:00
Kontrola okresowa (przeglądy podstawowe) ekranów przeciwhałasowych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2022-09-27 2022-10-06 12:00:00
Wykonanie przeglądu i ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków km 341+640 - km 401+100 oraz poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego i drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice-Kraków w ciągu autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2022-09-27 2022-10-04 12:00:00
Przebudowa odwodnienia autostrady A4 - Część VI - informacja o planowanym rozpoczęciu postępowania przetargowego. 2022-09-22
Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2022-08-18 2022-08-26 12:00:00