Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 236
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie bieżących napraw ekranów akustycznych nr 9 (Etap II), nr 5 oraz nr 7A (Etap I) zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2021-02-25 2021-03-04 00:00:00
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 28 (Etap II) zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2021-02-25 2021-03-04 00:00:00
Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków 2021-02-25 2021-03-10 00:00:00
Wykonanie opracowania pt. „ Projekt remontu dróg manewrowych, chodników, placów składowych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady w „Brzęczkowicach”. 2021-02-22 2021-03-12 00:00:00
Przeglądy techniczne ślusarki okiennej i drzwiowej w Komisariacie Policji Autostradowej na terenie PPO „Balice”. 2021-02-16 2021-02-25 00:00:00
Wykonanie opracowania dot. aktualizacji Planu Działań Ratowniczych dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. Możliwość uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu przetargowym mają wyłącznie podmioty posiadające referencje (za lata 2016 - 2020) dot. wykonywanych w przeszłości podobnych Opracowań (jako wymóg konieczny). 2021-02-12 2021-03-12 00:00:00
Sporządzenie operatów wodnoprawnych z uzyskaniem ostatecznych administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz wygaszenie aktualnie obowiązujących decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych , dla których termin obowiązywania wygasa w 2022 r. 2021-02-11 2021-02-26 00:00:00
Wykonanie robót dot. montażu dodatkowych oraz wymiany istniejących bram i furtek pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2021-02-03 2021-02-26 00:00:00
Wykonanie robót dot. wymiany ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2021-02-03 2021-02-26 00:00:00
Wykonanie robót dot. wykonania bieżących napraw ekranów akustycznych nr 9 (Etap II), nr 5 oraz nr 7A (Etap I) zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2021-01-25 2021-02-24 00:00:00
Wykonanie robót dot. bieżących napraw ekranu akustycznego nr 28 (Etap II) zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2021-01-25 2021-02-23 00:00:00
Wykonanie robót dot. kompleksowego remontu ekranu akustycznego zlokalizowanego na terenie PPO "Balice” od km 400+049 do km 400+600 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice -Kraków 2021-01-22 2021-02-22 00:00:00
Wykonanie pracy polegającej na wykonaniu usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków oraz na wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych drzew w PDA, zgodnie z decyzjami administracyjnym Wójta Gminy Zabierzów oraz Burmistrza Gminy Krzeszowice. 2020-12-22 2020-12-29 00:00:00
Naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych obiektów mostowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-11-09 2020-11-13 00:00:00
Przegląd okresowy w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach i obiektach budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-11-06 2020-11-12 00:00:00
Naprawa bitumicznych przekryć dylatacyjnych obiektów mostowych zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-10-16 2020-10-23 00:00:00
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-10-05 2020-10-12 00:00:00
Naprawa systemu ppoż. i ochrony przed zalaniem w Komisariacie Autostradowym Policji na terenie PPO Balice. 2020-09-23 2020-09-30 00:00:00
Badania odnowionego oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100). 2020-09-17 2020-09-25 00:00:00
Remont pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta wraz z robotami towarzyszącymi w Budynkach Nadzoru na terenie PPO Brzęczkowice w Mysłowicach i PPO Balice w Balicach. 2020-09-02 2020-09-17 00:00:00