Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 316
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE NAPRAWY USZKODZEŃ SKARP NASYPU W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKÓW 2022-08-11 2022-08-29 15:30:00
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie opraw oświetleniowych słupów i masztów oświetleniowych na terenie OUA i PPO „Brzęczkowice” w Mysłowicach i PPO „Balice” w Balicach i OUA „Rudno” w Rudnie. 2022-08-03 2022-08-26 12:00:00
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni betonowych Placów Poboru Opłat w Mysłowicach (PPO Brzęczkowice) i Balicach (PPO Balice) zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2022-08-03 2022-08-22 10:00:00
Naprawy bieżące nawierzchni jezdni koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków 2022-07-21 2022-07-27 15:30:00
Kontrole okresowe roczne obiektów mostowych, przepustów oraz konstrukcji oporowej zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków (km 340+200 - km 401+100) 2022-07-05 2022-07-15 15:00:00
Wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100) 2022-06-20 2022-07-01 12:00:00
Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz inne roboty remontowe Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA Brzęczkowice w Mysłowicach. 2022-06-15 2022-06-30 12:00:00
Sporządzenie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne i szczególne korzystanie z wód oraz wygaszenie aktualnie obowiązujących decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych, dla których termin obowiązywania wygasa w 2023 r. 2022-06-10 2022-07-08 15:00:00
Przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu ochrony ppoż. 2022-06-08 2022-06-17 12:00:00
Wymiana ogrodzenia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2022-06-07 2022-06-24 12:00:00
Projekt modernizacji 12 przepustów żelbetowych (8 przepustów rurowych o średnicy 1500mm, 1 przepust rurowy podwójny o średnicy 2x1500mm, 3 przepusty ramowe 2,00x2,00), zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. 2022-05-25 2022-06-06 15:00:00
Przegląd okresowy budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice - Kraków. 2022-05-06 2022-05-10 12:00:00
Badania oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice - Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2022-05-05 2022-05-18 12:00:00
Wymiana stalowych drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2022-04-14 2022-05-09 12:00:00
Wykonanie robót montażowych polegających na wymianie jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniu serwerowni w budynku Komisariatu Autostradowej Policji na terenie PPO „Balice” w Balicach. 2022-04-14 2022-04-22 12:00:00
Remont dróg manewrowych, chodników, placów składowych oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „Brzęczkowice” w Mysłowicach 2022-04-04 2022-04-20 12:00:00
Remont stróżówki znajdującej się na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady „Brzęczkowice” w Mysłowicach. 2022-03-14 2022-03-28 12:00:00
Remont elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych Budynku Zarządzania Autostrady na terenie OUA Brzęczkowice w Mysłowicach i Garaży Wielostanowiskowych na terenie PPO Balice w Balicach 2022-03-07 2022-03-28 12:00:00
KONTRAKT HM-5-2022 „REMONT NAWIERZCHNI WĘZŁÓW AUTOSTRADOWYCH I PRZEJAZDÓW AWARYJNYCH” W PASIE DROGOWYM AUTOSTRADY A4 KATOWICE - KRAKÓW. 2022-02-14 2022-04-13 12:00:00
Dostawa mebli do dwóch pomieszczeń biurowych i pomieszczenia kuchni znajdujących się w Budynku Zarządzania Autostradą w Mysłowicach. 2022-01-21 2022-01-31 12:00:00