Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Archiwum

Ogłoszenia - znaleziono: 236
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie robót budowlanych polegających na rektyfikacji łożysk i naprawie elementów żelbetowych obiektów mostowych M11P i M11L zlokalizowanych w km 349+095 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-08-31 2020-09-09 00:00:00
Wymiana istniejącego oznakowania pionowego oraz dostawa i montaż znaków wskazujących klasę obciążenia mostów, w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2020-08-28 2020-09-10 00:00:00
Wymiana drogowych barier ochronnych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków 2020-08-28 2020-09-10 00:00:00
Remont pokryć dachowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz innych robót remontowych Budynków Nadzoru na terenie PPO Brzęczkowice w Mysłowicach i PPO Balice w Balicach. 2020-08-20 2020-09-03 00:00:00
Wykonanie pracy polegającej na inwentaryzacji drzew i krzewów w wieku do 10 lat i powyżej 10 lat zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na autostradzie A4 oraz kolidujących z pracami remontowymi obiektów budowlanych, rosnących w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na ich usunięcie. 2020-07-28 2020-08-10 00:00:00
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni betonowych Placu Poboru Opłat w „Balicach” zlokalizowanego w ciągu pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-07-09 2020-07-17 00:00:00
Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-07-09 2020-07-20 00:00:00
Wykonanie przeciwpożarowych przeglądów okresowych dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice-Kraków. 2020-05-14 2020-05-19 00:00:00
Prowadzenie monitoringu odcinka Autostrady A4 w km od 360+000 do 369+000 autostrady A4 Katowice – Kraków, w zakresie wpływu eksploatacji górniczej na pas drogowy autostrady oraz obiekt mostowy M26 w km 365+551 2020-05-14 2020-05-29 00:00:00
Wykonanie okresowej kontroli dot. przeglądu podstawowego obiektów inżynierskich - przepusty zlokalizowane w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-05-12 2020-05-22 00:00:00
Wykonanie okresowej kontroli dot. przeglądu rozszerzonego ekranów przeciwhałasowych w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków 2020-05-12 2020-05-22 00:00:00
Wykonanie robót dot. modernizacji oraz remontu elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-05-07 2020-05-18 00:00:00
Wykonanie remontu wybranych elementów systemu odwodnienia pasa drogowego koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-05-07 2020-05-18 00:00:00
Wykonanie robót dot. bieżących napraw nawierzchni dróg serwisowych - ul. Reja w Trzebini oraz droga dojazdowa w miejscowości Chrosna, zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-05-04 2020-05-18 00:00:00
Wykonanie bieżących napraw nawierzchni drogi dojazdowej oraz dróg manewrowych i miejsc postojowych na terenie Obwodu Utrzymania „Rudno” zlokalizowanych w pasie drogowym koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-27 2020-05-08 00:00:00
Wykonanie przeglądu i ocena stanu technicznego poboczy, odwodnienia, ogrodzenia pasa drogowego oraz drogowych barier ochronnych zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-04-16 2020-04-24 00:00:00
Wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy uszkodzeń skarp nasypu w obrębie węzła autostradowego „Brzęczkowice” oraz skarpy wykopu w km 394+720 strona północna w pasie drogowym autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-08 2020-04-22 00:00:00
Projekt remontów obiektów mostowych M04 w km 342+260 oraz M06 w km 343+070 koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków. 2020-04-02 2020-04-17 00:00:00
Wykonanie robót remontowych dachu magazynu soli na terenie OUA „Brzęczkowice”. 2020-03-31 2020-04-20 00:00:00
Okresowa kontrola stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów i badań parametrów technicznych nawierzchni jezdni autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 - km 401+100). 2020-03-30 2020-04-10 00:00:00