Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Centrum Zarządzania Autostradą

Centrum Zarządzania Autostradą

Centrum Zarządzania Autostradą (CZA) umiejscowiono przy Placu Poboru Opłat w Mysłowicach. Jego zadaniem jest całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem podróżnych, nadzór oraz koordynowanie prac służb autostradowych, w tym patroli autostradowych oraz współpraca ze służbami ratowniczymi: pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją.

Nr telefonu do CZA: 32 76 27 333