Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Dane teleadresowe

STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • KRS 26895
  • NIP 634 22 62 054
  • Regon: 273796214

Kapitał zakładowy: 66.753.000,00 zł wpłacony w całości