Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Obwody utrzymania autostrady

 Obwody utrzymania autostrady

Przy A4 Katowice-Kraków znajdują się 2 obwody utrzymania autostrady:

  • w Mysłowicach,
  • w Rudnie

Zgromadzono tam materiały oraz sprzęt do całorocznego zapewnienia przejezdności autostrady oraz utrzymania infrastruktury autostradowej.