Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Planowane

W dalszych etapach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące inwestycje:

  • budowa kolejnych ekranów akustycznych,
  • dalsza modernizacja odwodeniania autostrady,
  • wymiana barier i ogrodzenia,
  • budowa kolejnych Miejsc Obsługi Podróżnych,
  • przebudowa Węzła Byczyna,
  • remonty kapitalne jezdni autostrady,
  • wymiana urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń systemu bezpieczeństwa.