Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Realizowane

  • modernizacja odwodnienia autostrady
  • remonty przepustów autostradowych.

W ramach prac utrzymaniowych w 2023 r. remontowane są wiadukty i nawierzchnie jezdni na węzłach autostradowych.

Jesienią 2023 r. rozpocznie się, realizowana odcinkami, wymiana nawierchni na cały odcinku koncesyjnym autostrady A4 Katowice-Kraków.