Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Zarząd

Emil Wąsacz - Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Emil Wąsacz - Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.AUzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, absolwent Studium Podyplomowego Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1969 roku w firmie Apator -Toruń na stanowisku konstruktora, a następnie kierownika zespołu.W latach 1971 - 1976 kierownik zespołu w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu. Od 1976 r. zatrudniony w Hucie Katowice, gdzie w latach 1991-1994 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W latach 1994-1995 jako Doradca Prezesa związany z Bankiem Śląskim, Bankiem Pekao oraz STALEXPORT SA.

W latach 1995-1997 Prezes Zarządu Huty Szczecin. Z funkcji tej zrezygnował w związku z powołaniem do pracy w NFI Progress na stanowisko Prezesa Zarządu.

Od roku 1997 do sierpnia 2000 sprawował urząd Ministra Skarbu Państwa. Od października 2000 r. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dawniej STALEXPORT S.A.) Od 10 lutego 2011 Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Mariusz Serwa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Mariusz Serwa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.Urodzony w 1971 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz Executive Master of Business Administration (MBA) w Ecole Nationale des Ponts et Chaussees i Bristol University. Uczestnik International Business Programme na Katolickim Uniwersytecie Brabanckim w Tilburgu (Holandia). W latach 1998 – 2000 był Kierownikiem Działu Walutowego w Stalexport S.A.

Od roku 2000 jest Dyrektorem Finansowym w SAM S.A. i Członkiem Zarządu, a od kwietnia 2006 Wiceprezesem Zarządu tej spółki. Brał udział w szkoleniach m.in. w zakresie Prawa dewizowego, metod zabezpieczania płatności w handlu krajowym, matematyki finansowej i transakcji dokumentowych w handlu zagranicznym. Ukończył ponadto kurs rachunkowości przedsiębiorstw organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Paweł Kocot - Członek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Paweł Kocot - Członek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.Urodzony w 1965 r. Absolwent Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Odbył szereg szkoleń z zakresu budownictwa oraz prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. Pracował m.in. w Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” – Kraków m.in. jako Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru, w firmie Jacobs Polska Sp. z o.o. jako Inżynier Rezydent dla szeregu kontraktów realizowanych na A4 Katowice-Kraków, a ostatnio jako Dyrektor ds. Technicznych w firmie Stalexport Autostrady S.A.