Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Zarząd

Andrzej Kaczmarek - Prezes Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Andrzej Kaczmarek

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Posiada dwa dyplomy: Magistra Inżyniera Elektronika na Wydziale Elektroniki (1985) oraz Magistra Inżyniera Mechanika na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1982). Wykształcenie akademickie jest uzupełnione licznymi szkoleniami i kompetencjami, m.in. Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, Certyfikat Agile PM Agile Project Management Foundation oraz Certyfikat  MoP Foundation Certificate in Portfolio Management.

Jest menadżerem z doświadczeniem na najwyższych stanowiskach w biznesie prywatnym, spółkach Skarbu Państwa, dyplomacji ekonomicznej oraz administracji państwowej, ekspertem z zakresu energetyki, budownictwa, budowy i utrzymania infrastruktury oraz współpracy gospodarczej z zagranicą, doradcą biznesowym i negocjatorem.

Karierę zawodową rozpoczął w firmie ITI Poland S.A. Następnie pracował m.in. w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A., w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Kanadzie jako I Radca Ekonomiczno-Handlowy. W latach 2005 - 2007 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, gdzie odpowiadał za strategię i rozwój gospodarki, regulacje gospodarcze, innowacyjność, przedsiębiorczość, instrumenty wsparcia przedsiębiorstw, fundusze europejskie i dwustronne stosunki gospodarcze. W kolejnych latach pracował m.in. w KPMG Advisory jako Dyrektor w Departamencie Doradztwa, w Powiśle Park Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu, Budimex S.A. jako Dyrektor d. Rozwoju, PSE Inwestycje S.A. jako Prezes Zarządu, PSE Centralnej Jednostce Inwestycyjnej S.A. jako Dyrektor Generalny, Pile Elbud S.A. jako Prezes Zarządu, a od maja 2022 r. do 28 lutego 2023 r. w TAURON Inwestycje Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także członkostwo w Radach Nadzorczych wielu podmiotów.

Od 1 marca 2023 r. jest Prezesem Zarządu Stalexport Autostrady S.A. i Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Mariusz Serwa - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.Urodzony w 1971 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz Executive Master of Business Administration (MBA) w Ecole Nationale des Ponts et Chaussees i Bristol University. Uczestnik International Business Programme na Katolickim Uniwersytecie Brabanckim w Tilburgu (Holandia). W latach 1998 - 2000 był Kierownikiem Działu Walutowego w Stalexport S.A.

Od roku 2000 jest Dyrektorem Finansowym w SAM S.A. i Członkiem Zarządu, a od kwietnia 2006 Wiceprezesem Zarządu tej spółki. Brał udział w szkoleniach m.in. w zakresie Prawa dewizowego, metod zabezpieczania płatności w handlu krajowym, matematyki finansowej i transakcji dokumentowych w handlu zagranicznym. Ukończył ponadto kurs rachunkowości przedsiębiorstw organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.